PV1A09 Kodikologie

Filozofická fakulta
podzim 2001
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Kodikologie informuje o rukopisech a rukopisných knihovnách. Pojednává o vzniku rukopisů, jejich typech, jejich konzumentech, o zásadách jejich popisu, o vývoji knihoven a nejvýznamnějších knihovnách v Evropě, Čechách a na Moravě, o středověkých soupisech rukopisů. Prakticky seznamuje s prací s konkordancí.
Literatura
  • HLAVÁČEK, Ivan. Úvod do latinské kodikologie. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 96 s. ISBN 80-7066-883-0. info
Metody hodnocení
1 hodina přednášky, 1 hodina semináře - zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2001/PV1A09