PV2B100 Lektüre deutschsprachiger Urkunden des Mittelalters I - Kaiser- und Königsurkunden

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
4/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Dr. phil. Karel Hruza (přednášející)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Dr. phil. Karel Hruza
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Předpoklady
Unabdingbare Voraussetzung ist eine fortgeschrittene Kenntnis der Deutschen Sprache, da der Kurs auf deutsch abgehalten werden wird.
Nezbytným předpokladem k účasti na semináři je pokročilá znalost novodobé němčiny - výuka bude probíhat v německém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Čtení německých textů v originále. Nutná základní znalost němčiny.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ziel der Übung ist das Kennenlernen der mittelalterlichen deutschen Urkundensprache und jener Abschnitte, die Formulare enthalten und Vergleich mit lateinischen Vorbildern. Nicht zuletzt gilt es, sprachliche Sicherheit bei der Interpretation ihrer Inhalte zu erlangensowie in der deutschen diplomatischen Fachterminologie sattelfest zu werden.
Cílem semináře je poznat jazyk středověkých německých listin a jejich formulářových částí, komparovat je s latinskými předlohami, nabýt jistotu při poznání jejich obsahu a v neposlední řadě si osvojit německou terminologii diplomatiky.
Výstupy z učení
Die Kursteilnehmen werden in der Lage sein, spätmittelalterliche Urkunden römischer Könige und Kaiser selbstständig auf Frühneuhochdeutsch zu lesen und zu verstehen sowie die dazu notwendigen Wörterbücher zu benutzen. • Absolventi kurzu budou schopni samostatně číst a interpretovat listiny a listy pozdně středověkých římských králů a císařů psané v rané nové horní němčině a využívat dostupné jazykové a výkladové slovníky.
Osnova
  • In der Übung werden verschiedene Typen mittelalterlicher Urkunden (Kaiser- und Königsurkunden, Privaturkunden) in deutscher Sprache gelesen und diskutiert. Als Vorlage dienen Faksimilierungen der Quellen (Originalurkunden, Kopialüberlieferung) sowie Editionen.
  • V semináři budou čteny a diskutovány různé typy středověkých listin (císařské a královské listiny, soukromé listiny) v německém jazyce. Budou čteny edice, ale i reprodukce pramenů (originálů a opisů listin).
Literatura
  • BOKOVÁ, Hildegard a Libuše SPÁČILOVÁ. Kurzes frühneuhochdeutsches Glossar zu Quellen aus den böhmischen Ländern. Edited by Václav Bok - Vladimír Spáčil - Jana Kusová. 1. vydání. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2003. xxxv, 536. ISBN 802440737X. info
  • LEXER, Matthias von. Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Edited by Ulrich Pretzel. 38., unveränderte Aufl. Stuttgart: S. Hirzel, 1992. 504 s. ISBN 3-7776-0493-3. info
  • MASAŘÍK, Zdeněk. Historická němčina pro archiváře. Brno, 1997. 131 s. ISBN 80-210-0807-5. info
Výukové metody
Seminar
Metody hodnocení
Der Leistungsnachweis der Veranstaltung erfolgt anhand der Bewertung der Mitarbeit im Seminar sowie ein schriftliche Prüfung an seinem Abschluss, die aus der Transkription und Interpretation einer Urkunde bestehen wird
Podmínkou k získání zápočtu je aktivní účast na semináři a zápočtový test na konci semestru, spočívající v přepisu a interpretaci jedné listiny.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2019, podzim 2021.