PV2B101 Lektüre deutschsprachiger Urkunden des Mittelalters II - Privaturkunden

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
4/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. phil. Karel Hruza (přednášející), Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 12:00–15:40 B2.41
Předpoklady
Unabdingbare Voraussetzung ist eine fortgeschrittene Kenntnis der Deutschen Sprache, da der Kurs auf deutsch abgehalten werden wird.
Nezbytným předpokladem k účasti na semináři je pokročilá znalost novodobé němčiny - výuka bude probíhat v německém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Čtení německých textů v originále. Nutná základní znalost němčiny.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ziel der Übung ist das Kennenlernen der mittelalterlichen deutschen Urkundensprache und jener Abschnitte, die Formulare enthalten und Vergleich mit lateinischen Vorbildern. Nicht zuletzt gilt es, sprachliche Sicherheit bei der Interpretation ihrer Inhalte zu erlangensowie in der deutschen diplomatischen Fachterminologie sattelfest zu werden.
Cílem semináře je poznat jazyk středověkých německých listin a jejich formulářových částí, komparovat je s latinskými předlohami, nabýt jistotu při poznání jejich obsahu a v neposlední řadě si osvojit německou terminologii diplomatiky.
Výstupy z učení
Die Kursteilnehmer befähigt sei, selbstständig spätmittelalterliche Urkunden, Briefe und anderes diplomatisches Schrifttum zu lesen, welches in Fürstlichen, Adels-, patrimonial- und Stadtkanzleien auf Frühneuhochdeutsch verfasst wurde. Dazu gehört ebenfalls die Benutzung der dazugehörigen Sprachwörterbücher und Lexika.
Absolventi kurzu budou schopni samostatně číst a interpretovat pozdně středověké listiny, listy i další diplomatické prameny vzniklé v knížecích, šlechtických, patrimoniálních i měšťanských kancelářích a psané v rané nové horní němčině a využívat dostupné jazykové a výkladové slovníky.
Osnova
  • In der Übung werden verschiedene Typen mittelalterlicher Urkunden (Privaturkunden) in deutscher Sprache gelesen und diskutiert. Als Vorlage dienen Faksimilierungen der Quellen (Originalurkunden, Kopialüberlieferung) sowie Editionen.
  • V semináři budou čteny a diskutovány různé typy středověkých listin (císařské a královské listiny, soukromé listiny) v německém jazyce. Budou čteny edice, ale i reprodukce pramenů (originálů a opisů listin).
Literatura
  • BOKOVÁ, Hildegard a Libuše SPÁČILOVÁ. Kurzes frühneuhochdeutsches Glossar zu Quellen aus den böhmischen Ländern. Edited by Václav Bok - Vladimír Spáčil - Jana Kusová. 1. vydání. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2003. xxxv, 536. ISBN 802440737X. info
  • LEXER, Matthias von. Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Edited by Ulrich Pretzel. 38., unveränderte Aufl. Stuttgart: S. Hirzel, 1992. 504 s. ISBN 3777604933. info
  • MASAŘÍK, Zdeněk. Historická němčina pro archiváře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 133 s. ISBN 8021008075. info
Výukové metody
Seminar
Metody hodnocení
Der Leistungsnachweis der Veranstaltung erfolgt anhand der Bewertung der Mitarbeit im Seminar sowie ein schriftliche Prüfung an seinem Abschluss, die aus der Transkription und Interpretation einer Urkunde bestehen wird
Podmínkou k získání zápočtu je aktivní účast na semináři a zápočtový test na konci semestru, spočívající v přepisu a interpretaci jedné listiny.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Kurz bude probíhat na podzim 2018.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/PV2B101