PVD09 Zahraniční semestrální pobyt

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Klára Hübnerová (cvičící)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je absolvovat delší (zpravidla semestrální) studijní pobyt na zahraniční univerzitě či výzkumné instituci podle vlastní volby a dohody se školitelem v rámci některého z dostupných stipendijních programů (Erasmus, mezistátní kulturní dohody atp.).
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni především uplatnit získané praktické zahraniční zkušenosti a dovednosti odpovídající stupni jejich kvalifikace ve svém výzkumu, komunikovat s kolegy ze zahraničních institucí v cizím, pro posluchače nemateřském jazyce a dále zprostředkovat na svém pracovišti zkušenosti z pobytu na zahraniční instituci. V případě absolvování studijního pobytu na zahraniční univerzitě získá posluchač zkušenosti především ze seminární práce realizované v rámci jiné vzdělávací tradice.
Osnova
  • Posluchači budou na zahraniční instituci shromažďovat a studovat materiály ke své disertační práci, zpracovávat jednotlivé kapitoly, konzultovat se zahraničními odborníky a případně navštěvovat přednášky z nabídky hostující instituce. Po návratu předloží zprávu školiteli.
Literatura
  • Odborná literatura vyplývá ze zaměření studijního pobytu.
  • The literature is assigned individually.
Výukové metody
Konkrétní náplň svého pobytu si posluchač zvolí podle nabídky zahraniční instituce a po dohodě se svým školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě splnění předem domluveného plánu pobytu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PVD09