PVD10 Textová příprava disertace 1

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Klára Hübnerová (cvičící)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Předpoklady
Zapisuje se ve 2. ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zapisuje se ve 2. ročníku.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je osvojit si schopnost zpracování uceleného a promyšleného vědeckého textu ve finální podobě (tj. vybaveného veškerým náležitým kritickým poznámkovým aparátem) a zpracovat jednu kapitolu vlastní disertační práce.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen samostatně zpracovat ucelený, argumentačně promyšlený odborný text vybavený všemi atributy vědeckého textu.
Osnova
  • Student předkládá školiteli konkrétní fáze práce, zahrnující rešerše odborné literatury, studium primárních pramenů i sekundární literatury. Posléze zpracuje a odevzdá jednu kompletní kapitolu své disertační práce, a to včetně poznámkového aparátu.
Literatura
  • The literature follows from the content of the submitted chapter of the dissertation.
  • Odborná literatura vyplývá z obsahu odevzdané kapitoly disertační práce.
Výukové metody
Osobní konzultace se školitelem, včetně zpětné vazby k předloženému textu.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě předložení zpracované části disertační práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PVD10