PVD11 Doktorské čtení

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Klára Hübnerová (cvičící)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–16:40 B2.24, kromě Pá 15. 3., kromě Pá 19. 4., kromě Pá 3. 5.
Předpoklady
Zapisovat po 4. semestru po absolvování Textové přípravy 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zapisuje se po 4. semestru, po absolvování Textové přípravy I.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je osvojit si schopnost prezentovat před komisí složené ze školitele a dále minimálně dvou členů oborové rady výstupy vlastní vědecké práce (tj. dokončené minimálně jedné kapitoly vlastní disertační práce) a osvojit si schopnost kultivované diskuze nad odbornými tématy prezentovanými oborovými kolegy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen prezentovat výsledky vlastního výzkumu, vést o nich kultivovanou debatu, debatovat o odborných tématech prezentovaných jinými výzkumníky.
Osnova
  • Předmět je koncipován jako společné setkání aktivních doktorských studentů a minimálně tří členů oborové rady ve formátu „předobhajoby“ disertační práce, je spojený s prezentací vlastního tématu posluchačem (tj. dokončené minimálně jedné kapitoly posluchačovy disertační práce) a s veřejnou debatou nad jeho textem.
Literatura
  • Odborná literatura vyplývá ze zaměření disertační práce.
Výukové metody
Seminář spojený s prezentací minimálně jedné dokončené kapitoly disertační práce a odborná diskuse o ní.
Metody hodnocení
Hodnocení proběhne na základě prezentace vlastního odborného textu (minimálně jedné disertační kapitoly) a aktivního zapojení do debaty nad dosavadními výsledky doktorandova výzkumu. Úspěšné absolvování předmětu je klíčové pro posouzení schopnosti posluchače pokračovat ve studiu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PVD11