PVD13 Teze disertační práce

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Klára Hübnerová (cvičící)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zapisovat zároveň s předmětem Disertační práce.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je představit hlavní části disertační práce a prokázat schopnost prezentace klíčových myšlenek a přínosů rozsáhlejší vědecké práce.
Výstupy z učení
V autoreferátu, tj. na cca 10 stranách podá doktorand přehled hlavních částí své disertační práce a zhodnotí její přínos pro vědní obor. Součástí tištěných tezí je výběr nejdůležitějších pramenů a literatury užitých v disertační práci.
Osnova
  • Příprava tezí disertační práce, v nichž doktorand předepsaným způsobem formuluje základní metodické postupy a výzkumné výstupy své disertační práce.
Literatura
  • A selection of the most important sources and literature used in the dissertation.
  • Výběr nejdůležitějších pramenů a literatury užitých v disertační práci.
Výukové metody
Předmět je realizován formou individuální přípravy a konzultací se školitelem v těsné návaznosti na připravovanou disertační práci.
Metody hodnocení
Hodnocení proběhne na základě odevzdání tezí sumarizujících hlavní přínosy disertační práce.
Informace učitele
Zpracování a odevzdání autoreferátu shrnujícího výsledky disertační práce se předkládá k obhajobě – po dokončení práce na disertaci. V IS je nutno zaregistrovat pro semestr, v němž bude odevzdána disertační práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PVD13