PVD14 Disertační práce

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Klára Hübnerová (cvičící)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je vytvoření finální textové podoby doktorské disertační práce, která musí prokázat studentovu schopnost samostatné vědecké práce při tvorbě monografie, která musí obsahovat původní vědecké myšlenky.
Výstupy z učení
Odevzdaná disertační práce.
Osnova
  • Finalizace textu disertační práce.
Literatura
  • Soupis pramenů a odborné literatury je součástí doktorandovy disertační práce.
  • A list of sources and specialist literature is a component of the doctoral student’s dissertation.
Výukové metody
Příprava probíhá formou individuálních konzultací se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet za odevzdanou disertační práci.
Informace učitele
Disertační práce se standardně předkládá v elektronické podobě vložením do IS. Po dohodě mezi školitelem, předsedou Oborové rady a oponenty může být disertační práce předložena též „fyzicky“, a to ve třech vyhotoveních, svázaná do pevných desek, ve formě rukopisu na bílém papíru formátu A4 s očíslovanými stranami, v minimálním rozsahu 180 000 znaků. Závaznou součástí autorského rukopisu je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, studijního oboru, název práce, jméno autora, jméno školitele a rok odevzdání. Dále práce musí obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis literatury.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PVD14