PVD19 Odborný referát 3

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Klára Hübnerová (cvičící)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je osvojit si praktické dovednosti standardně komunikovat v rámci vědecké komunity, zejména formou prezentace vlastní odborné práce i účastí na veřejné kritické diskusi na odborných oborových fórech.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude posluchač student schopen komunikovat svá výzkumná témata v rámci vědecké komunity (např. aktivním vystoupením na vědecké konferenci, vytvořením recenze odborného článku, anotace atd.).
Osnova
  • Na základě konzultací se školitelem proběhne příprava referátu, který bude veřejně prezentován na příslušném odborném fóru.
Literatura
  • The specialist literature follows from the focus of the paper.
  • Odborná literatura vyplývá ze zaměření referátu.
Výukové metody
Příprava komunikačního výstupu je průběžně konzultována na individuálních konzultacích se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet uděluje školitel na základě prokázání praktických dovedností komunikace v rámci vědecké komunity.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PVD19