REBc02 Řecké dějiny 19.-20. st.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 C32
Předpoklady
! REBcA21 Řecké dějiny 19. - 20. st. && ! NOW ( REBcA21 Řecké dějiny 19. - 20. st. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti porozumí historickému vývoji moderního Řecka počínaje koncem osmanské nadvlády v roce 1821 až po přibližně rok 1975. Budou schopni pracovat s odbornou historickou literaturou a aplikovat získané znalosti při interpretaci novořecké literatury.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a chápat hlavní etapy novodobých dějin Řecka;
- znát významné politické, vojenské a kulturní osobnosti moderních řeckých dějin;
- porozumět na jejich základech současnému stavu Řeckého státu a Kyperské republiky jakožto výsledku dřívějších historických procesů;
- zařadit řecké dějiny do kontextu evropských dějin 19. a 20. století;
- vsadit díla novořecké literatury do odpovídajícího historického kontextu.
Osnova
 • 1. Úvod - Řecko a Řekové do roku 1821.
 • 2. Řecké povstání roku 1821 a vznik Řecka.
 • 3. Joannis Kapadostrias a období "bavarokracie" (1833-1862).
 • 4. Královská dynastie Gluecksburků a vývoj Řecka do konce 19. století.
 • 5. Řecko na přelomu 19. a 20. století a Balkánské války.
 • 6. První světová válka a Maloasijská katastrofa.
 • 7. Mezivválečná Řecká republika.
 • 8. Třicátá léta 20. století a nástup Metaxasovy diktatury.
 • 9. Řecko ve druhé světové válce, domácí a zahraniční odboj do roku 1944.
 • 10. Konec války a začátek občanské války (1946-1949).
 • 11. Poválečné Řecko v letech 1949 až 1962.
 • 12. Pokusy o demokratizaci, nástup vojenské chunty (1967) a její pád v roce 1974.
Literatura
 • SVORONOS, N. Episkopisi tis neoellinikis istorias. Athina, 1976. info
 • COLL, R. A Concise History of Greece. Cambridge, 1992. info
 • VAKALOPULOS, A. Griechische Geschichte von 1204 bis heute. Köln, 1985. info
 • WOODHOUSE, C.M. Modern Greece. A Short History. London, 1986. info
 • TZERMIAS, P. Neugriechische Geschichte. Tübingen, 1986. info
 • RICHTER, H.A. Griechenland im 20. Jahrhundert. B. 1. Megali idea-Republik-Diktatur 1900-1940. Köln, 1990. info
 • Ellada. Istoria ke politismos T. 5-7. Athina-Thessaloniki, 1982. info
 • Griechenland. Südosteuropa-Handbuch. Göttingen, 1980. info
 • HRADEČNÝ, Pavel. Dějiny Řecka. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 768 s. ISBN 80-7106-192-1. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Ústní zkouška zaměřená na prověření znalostí témat probraných během semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkouška je povinná pro studenty, kteří mají předmět jako povinný (kredity A).
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/REBc02