REBc37 Pracovní stáž

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 6 kr. (od 1 krok 1 kred). Počet kreditů je vypočítán následovně: 25 hodin = 1 kredit, 50 hodin = 2 kredity, 75 hodin = 3 kredity, 100 hodin = 4 kredity, 125 hodin = 5 kreditů, 150 hodin = 6 kreditů. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
REBcA04 Novořecká mluvnice IV || REBc06 Novořecká mluvnice IV && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je: • - uplatnit studiem získané znalosti novořeckého jazyka, literatury, historie a novořeckých reálií v praktické sféře (cestovní kanceláře, firmy, překladatelské agentury, velvyslanectví); • - poskytnout praktické zkušenosti z reálného fungování firmy či instituce, vhled do procesů instituce a pracovních návyků; • - zvýšit konkurenceschopnost budoucích absolventů na trhu práce; • - získat kontakty se zaměstnavateli a odborníky z praxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • - aplikovat studiem získané znalosti novořeckého jazyka, literatury, historie a novořeckých reálií v praktické sféře komerčních firem či institucí; • - uplatnit v praxi získané zkušenosti na trhu práce při hledání zaměstnání; • - rychleji se zapojit do činnosti institucí souvisejících s jeho studijním zaměřením.
Osnova
  • 1. Výběr firmy či instituce vhodné pro stáž, základní kontakt. • Schválení stáže vyučujícím předmětu. • 2. Příprava stáže. Náplň stáže se odvíjí od typu instituce a počtu hodin, které připadají na stáž. • 3. Stáž. • 4. Evaluace pracovní zkušenosti.
Literatura
  • Náhradní obsah: Evangelu, Jaroslava Ester a kol. Bez praxe do praxe: [sbírka případových studií. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 158 s. ISBN 978-80-244-2899-4.
Výukové metody
Individuální konzultace s vyučujícím. Odborná supervize ze strany vyučujícího a instituce, ve které je stáž vykonávána.
Metody hodnocení
Po ukončení stáže je činnost studenta zhodnocena ústní i písemnou formou zaměstnavatelem (supervizorem v dané instituci/firmě). Zápočet je udělen na základě kladného hodnocení zaměstnavatele a po podání závěrečné zprávy o průběhu stáže, kterou po jejím ukončení student předloží vyučujícímu.
Informace učitele
Stáž si zajišťuje student individuálně nebo prostřednictvím vyučujících oboru Novořecký jazyk a literatura. Stáž musí obsahově souviset se studiem oboru Novořecký jazyk a literatura. Může se jednat např. o praxi v komerční sféře, kde student využije znalost novořeckého jazyka a reálií (např. cestovní kancelář, obchodní sektor, bankovní sektor), může se jednat o překladatelskou činnost, příp. i o práci redakční či organizátorskou např. v kulturní sféře, pokud při ní student využije znalost novořeckého jazyka. V případě zájmu studenta je možno zajistit prostřednictvím vyučující stáž na Velvyslanectví Řecké republiky v Praze.• Vždy je třeba se dohodnout s vyučující předmětu na místě, formě a průběhu stáže. Vyučující musí stáž předem schválit!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.