REMgr07 Vývoj novořeckého jazyka II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
REBcZk Státní zkouška bakalářská || KRBcA04 Řecká mluvnice IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními tradičními i moderními přístupy užívanými při analýze historického vývoje gramatiky novořečtiny v byzantském období a aplikovat tyto přístupy při lingvistické analýze textů z uvedené doby.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni popsat klíčové aspekty gramatického vývoje novořečtiny během byzantského období pomocí různých metod historické a historicko-srovnávací lingvistiky. Budou schopni analyzovat z jazykového hlediska probrané texty.
Osnova
 • 1. Problémy jazykových registrů byzantské řečtiny.
 • 2. Hlavní vývojové tendence vokalismu a konsonantismu byzantské řečtiny a jejich důsledky pro gramatický systém.
 • 3. Hlavní vývojové tendence ve jmenné morfologii, standardizace deklinačního systému byzantské řečtiny (singulár).
 • 4. Hlavní vývojové tendence ve jmenné morfologii, standardizace deklinačního systému byzantské řečtiny (plurál).
 • 5. Restrukturalizace systému zájmen: zájmena osobní, ukazovací, tázací.
 • 6. Restrukturalizace systému zájmen: zájmena vztažná, zájmena neurčitá.
 • 7. Hlavní vývojové tendence ve slovesné morfologii: formování κ-aoristů, futurum, formování prézentního kmene.
 • 8. Hlavní vývojové tendence ve slovesné morfologii: perfektum, plusquamperfektum.
 • 9. Hlavní vývojové tendence ve slovesné morfologii: infinitiv, participium.
 • 10. Způsoby obohacování lexika v byzantské řečtině.
 • 11. Formování novodobých řeckých dialektů a jejich systém.
 • 12. Balkánský jazykový svaz: vznik a definice. Postavení řečtiny v balkánském jazykovém svazu.
 • 13. Opakování.
 • Přednášky jsou doplněny četbou a analýzou řeckých literárních i neliterárních textů.
Literatura
 • HORROCKS, Geoffrey C. Ellīnika : istoria tīs glōssas kai tōn omilītōn tīs. Edited by Melita Staurou - Maria Tzebelekou. 5ī ekdosī. Athīna: Estias, 2013. 692 s. ISBN 9789600512427. info
 • HORROCKS, Geoffrey C. Greek : a history of the language and its speakers. 2nd ed. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2010. xx, 505. ISBN 9781405134156. info
 • Greek - a language in evolution : essays in honour of Antonios N. Jannaris. Edited by Antonius N. Jannaris - Chrys C. Caragounis. Hildesheim: Georg Olms, 2010. xiv, 344. ISBN 9783487142555. info
 • BABINIOTIS, G. Synoptiki istoria tis ellinikis glossas. Athina, 1985. info
 • BROWNING, R. Medieval and Modern Greek. London, 1964. info
 • TRIANDAFYLLIDIS, M. Neoelliniki grammatiki. Istoriki isagoji. Athina, 1938. info
 • JANNARIS, A. N. A Historical Greek Grammar. London, 1897. info
Výukové metody
Přednáška, společná četba a výklad textů.
Metody hodnocení
Aktivní účast v hodinách, ústní zkouška (minimálně 50 % správných odpovědí) zahrnující rovněž lingvistickou analýzu vybraného řeckého textu.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je povinný pro studenty novořeckého jazyka a literatury a jednooborové klasické řečtiny.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/REMgr07