RJ_07 Běloruština pro slavisty I

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Siarhei Smatrychenka (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 15:50–17:25 N31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 58 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na osvojení základů běloruského jazyka v jeho písemné a ústní podobě. Studenti se seznámí se základními jevy gramatiky (skloňování substantiv a zájmen, časování sloves), proberou některá konverzační témata a získají povědomí o běloruských reáliích.
Osnova
 • 1. Substantiva - mužský, střední a ženský rod v nominativu.
 • 2. Skloňování substantiv mužského rodu.
 • 3. Zájmena - osobní a přivlastňovací zájmena a jejich skloňování.
 • 4. Sloveso - minulý a budoucí čas.
 • 5. Časování vybraných sloves.
 • 6. Základní číslovky 1 - 20.
 • 7. Konverzační fráze ve společenském styku (seznámení, pozdravy, přání, poděkování).
Literatura
 • Plotnikav B.A. Belaruskaja mova. Linhvistyčny kampendyum. Minsk: Interpresservis, Knižny dom, 2003. 672 s. ISBN 985-482-033-5. ISBN 985-428-641-2.
 • Dabralubav A.I. et al. Slounik typu INSITU belaruskaj movy. Minsk: Belaruskaja navuka, 2003. 430 s. ISBN 985-08-0550-1.
 • Siukovič V.M. Belaruskaja mova u pytanniach i adkazach. Minsk: UP UnivesalPres, 2005. 592. ISBN 985-6699-39-8.
 • Krivickij A.A., Podlužnyj A.I. Učebnik belorusskogo jazyka dlia samoobrazovanija. Minsk: Vyšejšaja škola, 1994. 349 s. ISBN 5-339-00895-9.
Výukové metody
Výuka probíhá formou povinných seminářů.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu se vyžaduje aktivní účast na seminářích a absolvování závěrečného testu. Povolené jsou 2 neomluvené absence.
Informace učitele
Doplňková literatura
Dabralubav A.I. et al. Slounik typu INSITU belaruskaj movy. Minsk: Belaruskaja navuka, 2003. 430 s. ISBN 985-08-0550-1.
Jankouski F. Belaruskija prykazki, prymauki, frazealahizmy. Minsk: Belaruskaja navuka, 2004. 494 s. ISBN 985-08-0601-X.
Klyška M.K. Slounik sinonimav i bizkaznačnych slov. Minsk: Belaruskaja bavuka, 2005. 591 s. ISBN 985-08-0667-2.
Krivickij A.A., Podlužnyj A.I. Učebnik belorusskogo jazyka dlia samoobrazovanija. Minsk: Vyšejšaja škola, 1994. 349 s. ISBN 5-339-00895-9.
Plotnikav B.A. Belaruskaja mova. Linhvistyčny kampendyum. Minsk: Interpresservis, Knižny dom, 2003. 672 s. ISBN 985-482-033-5. ISBN 985-428-641-2.
Plotnikav B.A., Trajkouskaja V.P. Slounik cjažkascjav belaruskaj movy. Minsk: Knižny dom, 2004. 544 s. ISBN 985-428-922-2.
Rudenko J.N., Kožinova A.A., Zadvorskaja J.G. Belorusskij jazyk. Professionalnaja leksika. Minsk: TetraSistems, 2005. 384 s. ISBN 985-470-237-5.
Siukovič V.M. Belaruskaja mova u pytanniach i adkazach. Minsk: UP UnivesalPres, 2005. 592. ISBN 985-6699-39-8.
- všechny studijní materiály budou studentům dodány vyučujícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2013/RJ_07