RLA65 Teorie mýtu a rituálu

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz objasňuje místo a význam teoreticko-metodologického rámování studia mýtu a rituálu. Zaměřuje se na reprezentativní teorie mýtu a rituálu, jejich explanační potenciál, vzájemné vztahy a aktuální přínos pro současnou religionistickou diskusi. Ve výuce je kladen důraz na seminární diskuse založené na individuální domácí četbě a písemných komentářích k zadaným textům.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studující schopni:
 • demonstrovat znalost hlavních teorií mýtu a rituálu;
 • rozlišit hlavní výkladové trendy v religionistickém traktování mýtu a rituálu;
 • zhodnotit silné a slabé stránky jednotlivých teoretických přístupů k mýtu a rituálu;
 • aplikovat dané teorie na konkrétní případy z různých náboženství.
 • Osnova
  • Úvodní informace k předmětu. Základní vymezení mýtu a rituálu (Dalibor Papoušek)
  • Relace mýtus–rituál a způsoby jejich konceptualizace: W. Robertson Smith a myticko-ritualistická škola (Dalibor Papoušek)
  • Evolucionismus a intelektualismus v interpretaci mytického myšlení: E. B. Tylor, J. G. Frazer, L. Lévy-Bruhl (Dalibor Papoušek)
  • Teorie rituálu v kontextu francouzské sociologické školy: É. Durkheim a jeho následovníci (Iva Doležalová)
  • Mýtus a rituál v hlubinné psychologii: S. Freud, C. G. Jung a jeho žáci (Iva Doležalová)
  • Ontologizace mýtu: M. Eliade (Iva Doležalová)
  • Strukturální analýza mýtu: C. Lévi-Strauss (Dalibor Papoušek)
  • Sémiotika mýtu: U. Eco, R. Barthes (Iva Doležalová)
  • Mýtus a rituál v symbolické antropologii: M. Douglasová, C. Geertz, V. Turner (Iva Doležalová)
  • Kognitivní výzkum rituálu: B. Malinowski a pocit kontroly (Martin Lang)
  • Evoluční výzkum rituálu: R. Rappaport a kooperativní komunikace (Radek Kundt)
  • Závěrečná diskuse (Dalibor Papoušek)
  Literatura
   doporučená literatura
  • SEGAL, Robert Alan. Stručný úvod do teorie mýtu. Translated by Lucie Valentinová. Vydání první. Praha: ExOriente, 2017. 159 stran. ISBN 9788090521131. info
  • Theorizing rituals : classical topics, theoretical approaches, analytical concepts. Edited by Jens Kreinath - Joannes Augustinus Maria Snoek - Michael Stausberg. Leiden: Brill, 2008. xxvii, 777. ISBN 9789004170773. info
  • Strenski, Ivan. Four Theories of Myth in Twentieth- Century History : Cassirer, Eliade, Levi-Strauss and Malinowski. Iowa City : Univerity of Iowa Press 1987.
  • BELL, Catherine M. Ritual : perspectives and dimensions. New York: Oxford University Press, 1997. xv, 351. ISBN 0195110528. info
  • Mental culture : classical social theory and the cognitive science of religion. Edited by Dimitris Xygalatas - William W. McCorkle. 1st pub. Durham: Acumen, 2013. x, 268. ISBN 9781844656646. info
  Výukové metody
  Přednášky; seminární diskuse; domácí četba; písemné komentáře k zadaným textům.
  Metody hodnocení
  Vstupní předpoklady ústní zkoušky:
 • písemné komentáře k zadaným textům;
 • aktivní účast v seminárních rozpravách.
  Požadavky ústní zkoušky:
 • přehledová znalost hlavních teorií mýtu a rituálu;
 • schopnost kritického zhodnocení hlavních teoretických pojetí mýtu a rituálu;
 • schopnost aplikace daných teorií na konkrétní případy z různých náboženství.
  Celkové hodnocení zahrnuje: semestrální komentáře (160 bodů = 53 %, limit 96 bodů), aktivní účast v seminářích (40 bodů = 14 %, limit 24 bodů), vlastní výkon u ústní zkoušky (100 bodů = 33 %, limit 60 bodů).
 • Informace učitele
  Předmět je spravován v ELFu (e-learningové prostředí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity).
  The course is administered in the ELF (e-learning environment of the Faculty of Arts, Masaryk University).
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.