RLB101 Arabština II

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Nováková, Ph.D. (přednášející), PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 15:50–17:25 U37
Předpoklady
RLB100 Arabština I || RLKB100 Arabština I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy jednotlivých jazykových rovin arabštiny, aby student po absolvování kurzu byl schopen v případě dalšího zájmu na získaných znalostech stavět, rozvíjet slovní zásobu a pracovat s arabskými tištěnými texty. Vzhledem k důrazu na pasivní znalost se student během kurzu seznámí s ortografií arabštiny, základy fonetiky a fonologie, zvláštní důraz je kladen na morfologický systém a základní charakteristické rysy syntaxe. Tyto jazykové roviny jsou prakticky procvičovány na omezeném vzorku slov a větných spojení. Během kurzu získá vyčerpávající přehled o struktuře normativní gramatiky. Předmětem části II je ukončení výkladu morfologie a základy syntaxe.
Literatura
  • FLEISSIG, Jiří a Charif BAHBOUH. Základy moderní spisovné arabštiny. Praha: Dar Ibn Rushd, 1992. ISBN 809007670X. info
  • KRAHL, Günther a Wolfgang REUSCHEL. Lehrbuch des modernen Arabisch. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1974. info
  • PETRÁČEK, Karel. Učebnice spisovné arabštiny. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 256 s. info
Metody hodnocení
Podmínky zápočtu: písemný test.
Informace učitele
Výuka na jaře 2010 bude vždy v lichém týdnu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/RLB101