RLB107 Klasická čínština IV

Filozofická fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Rozvrh
Po 13:20–14:55 C32
Předpoklady
RLB106 Klasická čínština III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu:
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- ovládat probranou gramatiku
- ovládat probranou slovní zásobu
- aplikovat získané znalosti při četbě vybraných úseků starověkých čínských textů, je schopen je přeložit
- formulovat základní kontextuální interpretaci vybraného textu
Osnova
 • (0) Opakování;
 • (1) Četba textu, výklad, diskuze, cvičení;
 • (2) Četba textu, výklad, diskuze, cvičení;
 • (3) Četba textu, výklad, diskuze, cvičení;
 • (4) Četba textu, výklad, diskuze, cvičení;
 • (5) Četba textu, výklad, diskuze, cvičení;
 • (6) Četba textu, výklad, diskuze, cvičení;
 • (7) Četba textu, výklad, diskuze, cvičení;
 • (8) Četba textu, výklad, diskuze, cvičení;
 • (9) Četba textu, výklad, diskuze, cvičení;
 • (10) Četba textu, výklad, diskuze, cvičení;
 • (11) Četba textu, výklad, diskuze, cvičení;
 • (12) Shrnutí a opakování;
Literatura
 • Pulleyblank, Edwin G. Outline of Classical Chinese Grammar. Vancouver: UBC Press, 1995.
 • Nikitina, T. N. Gramatika staročínských textů. Praha: Karolinum, 2005.
 • SHADICK, Harold a Ch'iao CHIEN. A first course in literary Chinese. Ithaca: Cornell University Press, 1968. xi, s. 497. ISBN 0-8014-9856-2. info
Výukové metody
Náplň semestru:
četba delších textových úseků z vybraných starověkých čínských děl (Mencius, Hanfeizi), výklad gramatiky, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
Požadavky zápočtu:
(a) aktivní účast v kurzu;
(b) písemný test (hranice úspěšnosti 60%); obsah: překlad, gramatické úkoly, psaní znaků, odvozování větných konstrukcí
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2010/RLB107