RLB303 Religionistická exkurze

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. (od 2 krok 2 kred). Kolokvium - 4 kredity, zápočet - 2 kredity. Vedle způsobu ukončení je třeba při zápisu nastavit i odpovídající počet kreditů. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Hampejs, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Šárka Londa Vondráčková (pomocník)
Mgr. Matouš Vencálek (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 19:10–20:45 C11
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Jiné omezení: Předpokladem zápisu je absolvování předmětů RLA01 nebo RLKA01.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz sestává ze dvou částí: v první polovině semestru půjde o přípravu exkurze po vybraných religionisticky význačných objektech, na níž se studenti zapsaní v kurzu budou aktivně podílet, včetně zjištění praktických informací a přípravy tematických prezentací. Ve druhé polovině semestru, zpravidla koncem dubna (termín bude upřesněn), proběhne samotná třídenní exkurze po vybraných objektech v rámci ČR. Účast na exkurzi si studenti hradí z vlastních prostředků.
Po skončení kurzu bude student schopen:
- prokázat znalost o náboženské situaci ve zvolené lokalitě
- aktivně vyhledávat informace o náboženských objektech ve zvolené lokalitě v literatuře a dalších zdrojích
- samostatně připravit prezentaci k určené nábožensky významné lokalitě
- zorganizovat průběh konkrétní části exkurze
- pracovat s jiným typem pramenů než čistě literárnímí (architektura, ikonografie atd.)
Osnova
  • (1) Úvodní setkání. (2) Výběr lokalit a upřesnění trasy. (3) Upřesnění programu exkurze a přidělení tematických referátů. (4) Zajištění organizace. (5) Vlastní třídenní exkurze, prezentace studentských referátů.
Literatura
  • Židovské památky České republiky (Variant.) : Česká republika, židovské památky : panoramatická mapa : ghetta, synagogy, hřbitovy. info
  • KROUPA, Jiří. Kláštery a poutní místa na Moravě (59 encyklopedických hesel). In Dušan Foltýn a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Vydání první. Praha: Libri, 2005. s. 154-347. Encyklopedie. ISBN 80-7277-026-8. info
  • VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy II. Morava reformace, renesance a baroka. 1. vyd. Brno: MVS, 1995. 275 s. Vlastivěda moravská, nová řada sv. 6. ISBN 80-850-4862-0. info
  • KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Brna :stručná historie židovského osídlení Brna. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995. 56 s. ISBN 80-7028-049-2. info
  • VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy I. Středověká Morava. 1. vyd. Brno: MVS, 1991. 231 s. Vlastivěda moravská, Nová řada sv. 5. ISBN 80-85048-17-5. info
Výukové metody
Samostatné vyhledávání informací o náboženské situaci a památkách ve zvoleném regionu, diskuse, příprava přednášek a jejich prezentace studenty během exkurze.
Metody hodnocení
Aktivní účast na přípravě exkurze - zjišťování informací o skupinové návštěvě vybraných objektů, příprava tematického referátu, účast na vlastní exkurzi.
Informace učitele
Počet studentů je omezen počtem sedadel v autobuse.
The number of students of the course is limited by the number of seats in a bus.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Jako povinně volitelný předmět se uznává pouze s ukončením kolokviem.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.