RLB666 Konec světa

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Reichstäter, Ph.D. (přednášející)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Trtílek (pomocník)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 B2.13
Předpoklady
Kurs, jehož přesnější název zní Konce světa v průsečíku náboženství, vědy a filozofie (Ends of the World: Religious, Scientific and Philosophical Interpretations) se zabývá především náboženskými představami o konci světa. Nicméně se neomezuje, stejně jako lidstvo samo, pouze na náboženskou reflexi, ale také na filosofické či kosmologické a přírodovědecké pojímání konce (světa).
Eschatologie, chápaná jako nauka o posledních věcech, není záležitostí pouze monoteistických náboženství, i když v židovsko-křesťanské a islámské tradici zaujímá, zejména díky apokalyptice, omnoho významnější místo, než jak je tomu u jiných náboženských systémů.
Kurs seznamuje se základní terminologií týkající se eschatologie, apokalyptiky, soteriologie, milenarismu (milenialismu) atp. ve vybraných náboženských tradicích. Zvláštní pozornost se věnuje vybraným náboženským představám konce a to jak z hlediska jednotlivce (smrt individua), tak i lidstva jako celku (zánik lidstva). Tyto představy jsou zachyceny především v textech, ale často také bývají předmětem výtvarného zobrazení. Obojího, jak textů, tak i zobrazení se při výuce bohatě využívá.
Kurs je určen ne-religionistům (výhradně) z celé university; přednášející jsou z různých kateder a různých vědních oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 191/250, pouze zareg.: 1/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/250
Jiné omezení: Předmět není určen studentům religionistiky.
Cíle předmětu
Kurz poskytuje přehled nejvýznamnějších eschatologických náboženských tradic Východu i Západu od starověku po současnost. Hlavní pozornost je zaměřena na křesťanství, judaismus, islám, buddhismus at. Výklad je doprovázen textovými i obrazovými ukázkami hlavních pramenů.
Osnova
 • Aktuální harmonogram kursu RLB666 Konec světa v JS2021
 • Každé pondělí MS Teams, 18:00 - 19:40
 • 1. březen
 • doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
 • Úvodní informace
 • 8. březen
 • Mgr. Aleš Chalupa, PhD.
 • Konce světa ve starověkém Středomoří
 • 15. březen
 • doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
 • Šambhala a buddhistická představa konce světa: rok 2424
 • 22. březen
 • PhDr. Dalibor Papoušek, PhD.
 • Pád Jeruzalémského chrámu a konec světa
 • 29. březen
 • PhDr. Dalibor Papoušek, PhD.
 • Aztécká eschatologie ve Slunečním kameni
 • 12. duben
 • Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.
 • Apokalyptické myšlení a problematika hromadných sebevražd u nových náboženských hnutí
 • 19. duben
 • prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
 • Konce světa z kosmologického hlediska
 • 26. duben
 • Mgr. et Mgr. Jan Reichstäter, Ph.D.
 • Konce světa v předkřesťanských tradicích evropského Severu: Starogermánský ragnarök a jeho negermánské paralely
 • 3. květen
 • Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA
 • Antropocén, klimatická krize a repertoár křesťanského chiliasmu
 • 10. květen
 • Mgr. Lucie Mazalová, PhD.
 • Konec světa, nebo reforma?
 • 17. květen - ZMĚNA místa času, začínáme v 18:30 na Hvězdárně!!!
 • Mgr. Jan Píšala
 • Bez(nadějné) vyhlídky
 • přednáška - pokud to bude možné - bude na brněnské hvězdárně: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace Kraví hora 2, 616 00 Brno http://www.hvezdarna.cz
 • 24. květen
 • PÍSEMNÝ TEST
 • Ukončení předmětu
 • Písemný test
 • Podmínkou udělení kolokvia je úspěšné absolvování závěrečného testu, který ověřuje rámcovou znalost látky probírané v jednotlivých přednáškách. Test má písemnou podobu s variantami odpovědí, z nichž je třeba zvolit vždy jen jednu správnou. Z maximálního počtu 100 bodů stačí pro splnění požadavků dosáhnout alespoň 60 bodů. Studentům jsou v Poznámkovém bloku učitele individuálně zpřístupněny výsledky i umístění v celkové statistice.
Literatura
  povinná literatura
 • http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/130644
Výukové metody
Přednášky, četba vybraných pramenných textů, diskuse
Metody hodnocení
Požadavky na kolokvium: závěrečný test na konci semestru. Podmínkou udělení kolokvia je úspěšné absolvování závěrečného testu, který ověřuje rámcovou znalost látky probírané v jednotlivých přednáškách. Test má písemnou podobu s variantami odpovědí, z nichž je třeba zvolit vždy jen jednu správnou. Z maximálního počtu 100 bodů stačí pro splnění požadavků dosáhnout alespoň 60 bodů. Studentům jsou v Poznámkovém bloku učitele individuálně zpřístupněny výsledky i umístění v celkové statistice.
Informace učitele
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/130644
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.