RLBcA004 Indická náboženství

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Čižmářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz přináší základní přehled dějin a reálií náboženského života Indie. Seznamuje studenty s hlavními pojmy a problémy ve vývoji indických společenství od nejstarších dob do současnosti. S pomocí přístupů historické antropologie problematizuje na indickém materiálu základní pojmy religionistiky.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studující
- má základní přehled o dějinách Jižní Asie;
- dokáže chápat Jižní Asii jako kulturně heterogenní prostor a rámcově se vyzná v základních životních stylech a strategiích;
- dokáže objasnit sociální a etnické souvislosti identitárních diferencí;
- dokáže rámcově popsat základní způsoby ustavování, udržování a generačního předávání tradic (orálních i literárních);
- zvládne objasnit pojem dharmy v různých souvislostech jeho použití a v jeho sociálních implikacích;
- objasní význam emických pojmů vymezujících způsoby organizace pospolného života a formování kolektivních identit (džáti, sangha, sampradája, dalit, džadžmání).
Osnova
 • Periodizace indických dějin
 • Nejstarší známé vrstvy indické religiozity
 • Rané védské období
 • Období prvních měst
 • Náboženství a městská kultura
 • Náboženství poklasického období
 • Příchod islámu a islám v Indii
 • Náboženský život v "pozdním středověku"
 • Příchod Evropanů
 • Náboženství současné Indie
 • Rituál a rituální život v Jižní Asii
 • Jóga, tantra a šaktismus
Literatura
  povinná literatura
 • CLOTHEY, Fred W. Religion in India : a historical introduction. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2006. xi, 282. ISBN 9780415940245. info
 • MICHAELS, Axel. Hinduism : past and present. Translated by Barbara Harshav. Princeton: Princeton University Press, 2004. xvii, 429. ISBN 0691089531. info
 • DEÁK, Dušan. Indickí svätci medzi minulosťou a prítomnosťou : hľadanie hinduistov a muslimov v Južnej Ázii. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2010. x, 241. ISBN 9788081051708. info
  doporučená literatura
 • ONDRAČKA, Lubomír (ed.). Mé zlaté Bengálsko. Studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám. Praha: ExOriente a FF UK v Praze, 2008. info
 • STRNAD, Jaroslav. Dějiny Indie. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2003. 1185 s. ISBN 80-7106-493-9. info
 • Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii : tradice a současnost. Edited by Stanislava Vavroušková. Vyd. 1. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2005. iv, 355. ISBN 8085425572. info
 • ZBAVITEL, Dušan. Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti. 1. vyd. Praha: Dharma Gaia, 1993. ISBN 8090122558. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, domácí úkoly, esej.
Metody hodnocení
Pro ukončení zkouškou:
Odevzdání tří domácích úkolů v odpovídající kvalitě (30% celkového hodnocení) a absolvování průběžného vědomostního testu (20% celkového hodnocení) je podmínkou přistoupení k ústní zkoušce. Ústní zkouška tvoří 50% celkového hodnocení v kurzu.
Pro ukončení kurzu kolokviem je třeba odevzdat tři písemné úkoly v odpovídající kvalitě.
Informace učitele
Podrobný plán kurzu je v Elfu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.