RLBcA010 Aktuální náboženská situace v ČR

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 G24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Záměrem kurzu je seznámit frekventanty s hlavními trendy současného náboženského života v ČR, s genezemi těchto trendů a s možnými vyhlídkami do budoucna. Důraz je kladen především na proměny náboženského života v české společnosti po r. 1989, a to s ohledem na politické, sociální a hospodářské změny v české společnosti.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvován kurzu schopen/a:

 • identifikovat hlavní trendy české religiozity v 19. a 20. století;
 • kriticky reflektovat klíčové rysy vztahu moderní české společnosti k náboženství a náboženským skupinám;
 • analyzovat a interpretovat významné výzkumy věnované české religiozitě;
 • popsat a interpretovat rozdíly v legislativních úpravách týkajících se činnosti náboženských skupin;
 • vysvětlit a kriticky reflektovat některé specifické rysy české religiozity (např. tzv. český ateismus)
 • Osnova
  • Proměny náboženské situace v českých zemích od roku 1627 do roku 1918; Náboženství v meziválečném Československu; Náboženská situace v komunistickém režimu I.: 50. a 60. léta; Náboženská situace v komunistickém režimu II.: 70. a 80. léta; Náboženství v české společnosti v 90. letech 20. století; Náboženská situace v ČR na začátku 3. tisíciletí; Český ateismus a český skepticismus; Institucionalizovaná a alternativní religiozita v české společnosti po roce 1989; Výzkumy zaměřené na českou religiozitu; Legislativní rámec činnosti náboženských skupin a jeho proměny ve 20. století.
  Literatura
   povinná literatura
  • VIDO, Roman, David VÁCLAVÍK a Antonín PALEČEK. Czech Republic: The Promised Land for Atheists? In Roberto Cipriani and Franco Garelli. Sociology of Atheism. Leiden: Brill, 2016. s. 201-232. Annual Review of the Sociology of Religion. Volume 7. ISBN 978-90-04-31753-6. doi:10.1163/9789004319301. info
  • VÁCLAVÍK, David. Náboženství a moderní česká společnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 243 s. ISBN 978-80-247-2468-3. info
   doporučená literatura
  • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie nových náboženských směrů a hnutí v ČR. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071787981. info
  • GREELY, Andrew. Religion in Europe at the End of the Second Millennium. 1. vyd. New Brunswick & London: Transaction Publishers, 2003. ISBN 0-7658-0131-0. info
  • HANUŠ, Jiří a (ed.). Náboženství v době společenských změn. Brno: MPÚ MU, 2000. ISBN 80-210-2251-5. info
  • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás. 1. vyd. Praha: DINGIR, 1998. 137 s., 4. ISBN 80-902528-0-X. info
  • FIALA, Petr. Katolicismus a politika :o politické dimenzi katolicismu v postmoderní době. 1. vyd. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995. 349 s. ISBN 80-85959-01-1. info
  • FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koinótés : Felix M. Davídek a skrytá církev. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1994. 177 s. info
  Výukové metody
  přednášky, diskuse, četba a analýza textu
  Metody hodnocení
  Zkouška: Znalostní test (30 %), konspekty (30 %, včasné odevzdání 10 %; kvalita zpracování 20 %), ústní zkouška (40 %) Kolokvium: Znalostní test (70 %), konspekty (30 %, včasné odevzdání 10 %; kvalita zpracování). Studenti religionistiky povinně zapisují s ukončením zkouškou.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/RLBcA010