RLKB130 Moderní čínština I

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/0/0. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Rozvrh
Út 15:50–17:25 128A
Předpoklady
Kurz je určen pouze pro studenty kombinovaného studia religionistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní kurz moderní hovorové čínštiny je prioritně určen studentům bakalářského programu oboru religionistika, kteří si ho zapisují jako pramenný jazyk. Zápis mimo obor religionistika je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Cíle:
Na konci tohoto kurzu student dosáhne úrovně A1 (přibližná komunikační kompetence) v těchto jazykových oblastech:
-mluvení: student bude schopen reprodukovat základní konverzační schémata v konverzačních situacích, které rámcově určuje Učebnice moderní čínštiny I. Zároveň bude schopen samostatně aplikovat tyto schémata na jiné konverzační situace a témata.
-čtení: student prokáže znalost čtení jednoduchých konverzačních textů uvedených v Učebnici moderní čínštiny I. Dále bude schopný aplikovat znalost gramatických jevů moderní čínštiny, slovní zásobu a principy čtení na neznámý text, který je svou úrovní ekvivalentní konverzačním textům Učebnice moderní čínštiny I.
-psaní: Student si osvojí základní principy psaní čínských znaků, jejich vnitřní stavby a práci se slovníkem. Student bude schopen aktivně reprodukovat psaný text v Učebnici moderní čínštiny I. a využije dosažených znalostí při tvorbě vlastního textu. Celkový počet aktivní znalosti znaků rámcově určuje Učebnice moderní čínštiny I.
-poslech: Student bude schopen porozumět záznamům konverzačních situací v Učebnici moderní čínštiny I a Učebnice čínské konverzace.
Osnova
 • 0. Úvodní informace k předmětu, typologie čínštiny, čínská transkripce
 • 1. Lekce Učebnice moderní čínštiny I.: slovíčka, konverzace, gramatika, cvičení
 • 2. Lekce Učebnice moderní čínštiny I.: slovíčka, konverzace, gramatika, cvičení
 • 3. Lekce Učebnice moderní čínštiny I.: slovíčka, konverzace, gramatika, cvičení
 • 4. Lekce Učebnice moderní čínštiny I.: slovíčka, konverzace, gramatika, cvičení
 • 5. Lekce Učebnice moderní čínštiny I.: slovíčka, konverzace, gramatika, cvičení
 • 6. Lekce Učebnice moderní čínštiny I.: slovíčka, konverzace, gramatika, cvičení
 • 7. Lekce Učebnice moderní čínštiny I.: slovíčka, konverzace, gramatika, cvičení
 • 8. Lekce Učebnice moderní čínštiny I.: slovíčka, konverzace, gramatika, cvičení
 • 9. Lekce Učebnice moderní čínštiny I.: slovíčka, konverzace, gramatika, cvičení
 • 10. Lekce Učebnice moderní čínštiny I.: slovíčka, konverzace, gramatika, cvičení
 • 11. Lekce Učebnice moderní čínštiny I.: slovíčka, konverzace, gramatika, cvičení
 • 12. Lekce Učebnice moderní čínštiny I.: slovíčka, konverzace, gramatika, cvičení
Literatura
 • Kučera, Ondřej - Uher, David. Učebnice moderní čínštiny I. Studijní materiál pro kurz Moderní čínština I. na MU
 • David Uher, Liu Xuemin, Jakub Vykoukal. Učebnice čínské konverzace. Leda: 2007.
 • áhradní obsah: ŠVARNÝ, Oldřich a kol.: Hovorová čínština v příkladech 1-4. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 1998.
 • ŠVARNÝ, Oldřich, UHER, David: Úvod do studia hovorové čínštiny. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 1997
Výukové metody
Kurz je veden formou jazykových cvičení a vychází z Učebnice moderní čínštiny I, která vznikla na Univerzitě Palackého v Olomouci a je určena výhradně pro tento kurz. Důraz je kladen na rovnoměrné rozvíjení čtyř základních jazykových kompetencí: mluvení, čtení, psaní a poslech formou výkladu, cvičením a domácími úkoly.
Metody hodnocení
2 písemné testy v průběhu semestru s minimálním počtem bodů nad 70%
domácí úkoly
Závěrečná zkouška:
průběžné testy: 10% z celkového počtu bodů
domácí úkoly: 10% z celkového počtu bodů
závěrečný písemný test: 80% z celkového počtu bodů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, podzim 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2011/RLKB130