RLMgA001 Úvod do magisterského studia religionistiky

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Čižmářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 J.509, kromě Čt 18. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz uvádí studenty v praktické i teoretické rovině do magisterského studia religionistiky. V praktické rovině představuje podmínky průchodu studiem, aktuální projekty řešené na pracovišti, chystané konference, dostupné zdroje, kurzy a infrastrukturu a možnosti zahraničních studijních mobilit. V teoretické rovině studenty seznamuje s různými religionistickými perspektivami, které se aktuálně využívají ve výzkumu na Ústavu religionistiky, a názorně na nich ukazuje, jak proměňují předmět zájmu (definici náboženství). Ve výuce je kladen důraz na seminární diskuse založené na samostatné domácí četbě.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni:
 • orientovat se v možnostech a povinnostech magisterského studenta religionistiky;
 • rozlišit hlavní výzkumné perspektivy současného studia náboženství;
 • zhodnotit jak teorie a metody proměňují definici náboženství jako předmětu studia;
 • teoreticky i metodologicky zařadit svůj výzkumný zájem do perspektiv používaných na pracovišti.
 • Osnova
  • Úvod do magisterského studia religionistiky (David Zbíral)
  • Dostupné zdroje, kurzy a infrastruktura (David Zbíral)
  • Možnosti zahraničních studijních mobilit (Jana Valtrová)
  • Sociologické studium náboženství (David Václavík)
  • Mikrohistorické studium náboženství (Jana Valtrová)
  • Makrohistorické studium náboženství (Dalibor Papoušek)
  • Formalizované modelování ve studiu náboženství (Aleš Chalupa)
  • Kognitivní a evoluční studium náboženství (Radek Kundt)
  • Kvantitativně antropologické studium náboženství (Jakub Cigán)
  • Kvalitativně antropologické studium náboženství (Milan Fujda)
  • Prezentace předběžných záměrů diplomových prací I
  • Prezentace předběžných záměrů diplomových prací II
  Literatura
   povinná literatura
  • Povinná četba zahrnuje jednotlivé studie zadané vyučujícími ke konkrétním přístupům. / Compulsory reading includes individual studies entered by teachers for specific approaches.
  Výukové metody
  Přednášky; domácí četba; seminární diskuse; prezentace studentů.
  Metody hodnocení
  Celkové hodnocení zahrnuje:
  - Aktivní účast v seminářích bez četby (10 bodů = 10 %; 5 seminářů, každý hodnocený 0-2 body).
  - Připravenost a aktivní účast v diskuzích na seminářích s četbou (70 bodů = 70 %; 7 seminářů, každý hodnocený 0-10 body).
  - Ústní prezentace předběžného záměru diplomové práce a jeho vztahu k některé z představovaných perspektiv studia náboženství (20 bodů = 20 %; 1 prezentace hodnocená 0-20 body).
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Posluchači magisterské religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/RLMgA001