RLMgB237 Tibetská kniha mrtvých

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
! RLB237 Tibetská kniha mrtvých
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tibetský text zabývající se individuální eschatologií, nazvaný Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání) na Západě známý spíše jako Tibetská kniha mrtvých, zaujímá v západním pojetí a pochopení buddhismu roli, která vysoce převyšuje její skutečný význam v zemi svého původu, tedy v Tibetu. Je tomu tak proto, že Tibetská kniha mrtvých získala mimořádnou popularitu v euroamerickém prostředí v první a zejména pak druhé polovině 20. století a tato popularita se přetrvává až do současnosti. Tibetská kniha mrtvých je předmětem častých západní interpretací, výtvarných a vizuálních zpracování, ale ovšem také i fantasmagorií.
Kurz se zabývá textem Tibetské knihy mrtvých a jeho správnou interpretací v kontextu historickém, politickém i náboženském.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
 • porozumět textu Bardo thodöl;
 • vysvětlit rituální užití textu Bardo thodöl;
 • orientovat se ve vizuální stránce textu, tj. v zobrazeních hrozivých a pokojných božstev;
 • definovat základní formy bard v tibetském buddhismu (na textovém materiálu);
 • popsat základní vizuální reprezentace bard v tibetském buddhismu.
 • Osnova
  • 1. Úvod
  • 2. Pojetí života a smrti v buddhismu, zejména tibetské tradice
  • 3. Bhavačakra, thanatologie, funerální ritus a zacházení s ostatky
  • 4. Jamův soud
  • 5. Text a kontext – západ (dějiny seznamování se s textem, dějiny překladu jakožto ilustrace vývoje religionistiky)
  • 6. Rituál I. – projekce filmu Ladak a jeho kritický rozbor
  • 7. Vlastní text Tibetské knihy mrtvých I.: rozbor textu, struktura a komentáře + ikonografie a jak to funguje (trojúhelník)
  • 8. Rituál II. – projekce filmu Kailás a jeho kritický rozbor
  • 9. Vlastní text Tibetské knihy mrtvých II.
  • 10. Rituál III. – projekce filmu V kruhu znovuzrození a jeho kritický rozbor
  • 11. Vlastní text Tibetské knihy mrtvých III.
  • 12. Text a kontext – východ (demystifikace)
  • 13. Test – věcná znalost Tibetské knihy mrtvých
  Literatura
   povinná literatura
  • Zab-čhos ži-khro dgongs-pa rang-grol (Orig.) : Tibetská kniha mrtvých : Bardo thödol : vysvobození v bardu skrze naslouchání [1991, Odeon] : Tibetská kniha mrtvých : Bardo thödol : vysvobození v bardu skrze naslouchání [1995, Odeon]. info
   doporučená literatura
  • SLOBODNÍK, Martin. Tibet : krajina, dejiny, l'udia, kultúra (Přít.) : Tibetská kniha mŕtvych v obrazoch. Photo by Vít Fila. Bratislava: FiDaT, 1996. [78] s. :. info
  • RINPOČHE, Sogjal. Tibetská kniha o životě a smrti. Edited by Patrick Gaffney - Andrew Harvey. Vyd. 1. V Praze: Pragma, 1996. 405 s. ISBN 8071763578. info
  • The Tibetan book of the dead : as popularly known in the West : known in Tibet as The great book of natural liberation through understanding in the between. Edited by Karma-gliṅ-pa - Padma Sambhava, Translated by Robert A. F. Thurman. New York: Bantam Books, 1994. xxii, 278. ISBN 0553370901. info
  • The Tibetan book of the dead, or, The after-death experiences on the Bardo Plane, according to lama Kazi Dawa-Samdup's English rendering. Edited by Anagarika Brahmacari Govinda - John George Woodroffe - Carl Gustav Jun. 3rd ed. London: Oxford University Press, 1960. lxxxiv, 24. ISBN 0195002237. info
  • BEROUNSKÝ, Daniel. Archaická tibetská literatura (7.–10. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6358-7. Digitální knihovna FF MU info
  Výukové metody
  Přednášky, skupinová diskuse, četba odborných textů, referát.
  Metody hodnocení
  Faktografický test (výběr správné odpovědi, je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100). Test tvoří 100 % celkového hodnocení v kurzu.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.