ROMFJIB2XJ Francouzština IV (pro nefrancouzštináře)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Katia Émilie V. Hayek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
ROMFJIB2XP Francouzština III || MED19 Jazykový seminář FJ III
Předmět navazuje na Přípravný jazykový seminář III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přípravného semináře je prohloubit znalosti francouzského jazyka a dále rozvíjet slovní zásobu a komunikační schopnosti./ Le cours vise à développer les capacités de communication par l'acquisition du vocabulaire et l'approfondissement de la grammaire.
Výstupy z učení
Znalosti a schopnosti ve francouzském jazyce na úrovni A2
Osnova
 • Gramatická část:
 • 1. Dělivý člen
 • 2. Nepřímá otázka
 • 3. Shoda příčestí
 • 4. Infinitiv složený
 • Lexikální a komunikativní část:
 • 1. V cizím městě, ubytování, doprava
 • 2. Klišé o Francouzích
 • 3. Literatura a hudba
 • 4. Setkání, pozvání
 • Kulturně-společenská část.
 • 1. Francouzská hymna
 • 2. Vybrané problémy francouzských dějin
 • 3. Francouzská filozofie
 • 4. Francouzská poezie
Literatura
  povinná literatura
 • BEKOVÁ, Jarmila, Marion BÉRARD, Alexandra KOZLOVÁ a Radim ŽATKA. Allez hop! : francouzština pro každého. 1. vydání. Brno: Edika, 2014. 250 stran. ISBN 9788026604594. info
  neurčeno
 • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 463 s. ISBN 8085927748. info
 • PRAVDA, Miroslav, Vlasta REJTHAROVÁ a Marie PRAVDOVÁ. Mluvená francouzština : pro středně pokročilé. Vyd. 3., přeprac. Praha: Academia, 1997. 516 s. ISBN 8020005986. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Mluvená francouzština. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. info
Výukové metody
Seminář formou nácviku základních mluvnických pravidel. Poslechy a písemné práce. Kurz se zaměřuje na rozvoj ústních dovedností / Les quatre compétences sont travaillées à partir d'exercices de grammaire, de document sonores, textes écrits. L'accent est mis sur le développement des compétences à l'oral.
Metody hodnocení
Zápočtový test: gramatický test, písemná práce (napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se vašich základních potřeb. Zvládnete napsat velmi jednoduchý osobní dopis, např. poděkování), poslech a mluvení (komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech.Použít řadu frází a vět, abyste jednoduchým způsobem popsal/a vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání ...)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ROMFJIB2XJ