RSb042 Interpretace literárního textu

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 A31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj schopnosti studentů vnímat literární text jako složitý komplex významů, které daleko přesahují zdánlivě základní sdělení spočívající v "obsahu" daného textu. Interpretace bude představena jako schopnost vnímat obsahové i formální impulsy díla a jako individuální cesta ke sdělení obsaženému v literárním textu.
Výstupy z učení
Na konci kursu budou studenti schopni:
- znát možné přístupy k interpretaci literárního díla
- charakterizovat možné přístupy k interpretaci literárního díla
- pracovat s konkrétními literárními texty a aplikovat možné postupy
- interpretovat konkrétní literární díla zvolená jimi a přednášejícím
Osnova
 • Základními body jsou:
 • 1. možné aspekty náhledu na literární dílo
 • 2. interpretace literárního díla jako teoretická disciplína a její vývoj
 • 3. literární dílo a zkušenost recipienta
 • 4. literární dílo jako nositel hodnot
 • 5. literární dílo jako společenský fakt
 • 6. literární dílo jako souhrn formálních postupů
 • 7. diskuse nad konkrétním textem
 • 8. diskuse nad konkrétním textem
 • 9. diskuse nad konkrétním textem
 • 10. diskuse nad konkrétním textem
 • 11. diskuse nad konkrétním textem
 • 12. diskuse nad konkrétním textem
 • 13. diskuse nad konkrétním textem
Literatura
  neurčeno
 • LOTMAN, Jurij Michajlovič. Mechanizmy kul'tury (Přít.) : Stat'ji po istorii russkoj literatury ; Teorija i semiotika drugich iskusstv ; Mechanizmy kul'tury ; Melkije zametki. info
 • Petrusek, M.: Sociologie a literatura. Praha 1990.
 • Freud, S.: O kultuře a člověku. Praha 1990.
 • Literaturno-estetičeskije koncepcii v Rossii konca 19 - načala 20 vekov. Moskva 1975.
 • HOSKOVEC, Tomáš. Strukturalismus a sémiotika. In Martinek, Libor. Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus - historie a současnost. 1. vyd. Opava: Slezská universita v Opavě, 2015. s. 121-141, 21 s. ISBN 978-80-7510-173-0. info
 • LOBODANOV, Aleksandr Pavlovič. Semiotika iskusstva : istorija i ontologija. Moskva: Gosudarstvennyj institut iskusstvoznanija, 2011. 670 s. ISBN 9785917510163. info
 • ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 363 s. ISBN 80-7178-832-5. info
 • VOLEK, Emil. Znak, funkce, hodnota : estetika a sémiotika umění Jana Mukařovského v proudech současného myšlení : [zápisky z podzemní postmoderny]. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2004. 108 s. ISBN 8071856665. info
 • BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace :k modernímu prozaickému textu. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 360 s. ISBN 80-7294-080-5. info
 • PEIRCE, Charles Sanders. Sémiotika. Edited by Bohumil Palek. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997. viii, 335. ISBN 8071843563. info
 • CASSIRER, Ernst. Filosofie symbolických forem. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 302 s. ISBN 80-86005-10-0. info
 • CASSIRER, Ernst. Filosofie symbolických forem II. Mýtické myšlení. Překl. Petr Horák. Praha: Oikúméné, 1996. 298 s. ISBN 80-86005-11-9. info
 • WELLEK, René a Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • Jazyk, semiotika, kul'tura. Moskva: Gnozis, 1994. info
 • LOTMAN, Jurij Michajlovič. Stat'ji po istorii russkoj literatury ;Teorija i semiotika drugich iskusstv ; Mechanizmy kul'tury ; Melkije zametki. Tallin: Aleksandra, 1993. 494 s. ISBN 5-450-01606-9. info
 • LOTMAN, Jurij Michajlovič. Štruktúra umeleckého textu. V Bratislave: Tatran, 1990. ISBN 80-222-0188-X. info
 • INGARDEN, Roman. Umělecké dílo literární. 1. vyd. Praha: Odeon, 1989. 419 s. info
 • POPOVIČ, Anton. Komunikačné projekty literárnej vedy. V Nitre: Pedagogická fakulta, 1983. info
 • MIKO, František. Hodnoty a literárny proces [21734]. V Bratislave: Tatran, 1982. info
 • ŽIRMUNSKIJ, Viktor Maximovič. Poetika a poezie. Praha: Odeon, 1980. info
 • HRABÁK, Josef. Literární komparatistika [Hrabák, 1976]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 206 s. info
 • AUERBACH, Erich. Mimesis : izobraženije dejstvitel'nosti v zapadnoevropejskoj literature [1-5131]. Moskva: Progress, 1976. info
 • HRABÁK, Josef. Poetika [Hrabák, 1973]. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1973. 332 s. info
 • O interpretácii umeleckého textu : [materiály ze seminára o interpretácii umeleckého textu]. Edited by Ján Kopál - Pavol Plutko. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968. 193 s. info
Výukové metody
- seminární aktivity
- práce ve skupinách
- prezentace výsledků vlastní práce s literárním textem
- diskuse
Metody hodnocení
- seminární práce
- diskuse o výstupech projektu
Navazující předměty
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/RSb042