EN

FF:SHK11 Poslechový seminář II. - Informace o předmětu

SHK11 Poslechový seminář II.

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
8 hodin konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michaela Ratolístková (cvičící)
Mgr. Hana Studeničová (cvičící)
Garance
Mgr. Michaela Ratolístková
Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Ratolístková
Dodavatelské pracoviště: Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: náslech vybraného repertoáru hudby renesance. Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: - identifikovat formu, styl dané hudební ukázky - diskutovat problém interpretace dané hudební ukázky
Osnova
  • Hudební formy období renesance. 6 bloků poslechových ukázek.
Literatura
  • nahrávky CD
Výukové metody
Poslech hudebních ukázek s následným testem.
Metody hodnocení
Písemný test po každém poslechovém bloku (celkem 6).
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět nemá rozvrh! Je vyučován v rámci online kurzu. Distanční poslech s využitím E-learningu a informačních zdrojů: https://elf.phil.muni.cz (Kurz SHK11 Poslechový seminář I.)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/SHK11