SK_39 Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 10:00–11:40 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je věnovaný komparativnímu výkladu česko-slovenského kulturního a literárního areálu v jeho historické složitosti a rozporuplnosti na pozadí středoevropského, slovansko-neslovanského kontextu. Důraz bude dán na bilingvně a biliterárně zaměřené autory a díla, která zásadním způsobem ovlivnila české a slovenské písemnictví.
Výstupy z učení
Pochopení jednotlivých funkcí realizovaných ve vzájemných česko-slovanských vztazích povede k intenzivnějšímu uvědomění si tohoto procesu jako hodnotově souhlasného i odmítajícího dialogu, který odráží národnostní a státotvorní formování obou blízkých, avšak nikoli identických literatur a etnik.
Literatura
  • - Kontext české a slovenské literatury. Antologie českých a slovenských textů 1830-1989. Usp. L. Patera, R. Chmel. Praha, Univerzita Karlova 1997.
  • - Comparative Cultural Studies in Central Europe. Eds. I. Pospíšil, M. Moser. Brno, Ústav slavistiky FF MU 2004
  • - zborníky z periodických česko-slovenských konferencií, usp. Ústavom slavistiky FF MU v Brne (1998-2008)
  • ROSENBAUM, Karol. Vzťahy slovenskej a českej literatúry 19. a 20. storočia : koncepcie a riešenia. Bratislava: Obzor, 1989. ISBN 8021500220. info
Vyučovací jazyk
Slovenština
Informace učitele
Odkaz na přednášky (podle rozvrhu): https://meet.jit.si/Kapitolyzceskychaslovenskychvztahov Konzultace po dohodě mailem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2015, podzim 2016, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/SK_39