SLOLP04 Publikace odborné studie

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2x během studia. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zlepšení schopnosti psát odborné texty na vysoké úrovni.
Výstupy z učení
Výstupem předmětu je publikace odborné studie v recenzované části odborného periodika (tištěného i online). Student konzultuje se školitelem jak práci na studii samotné, tak případné výtky recenzentů a úpravy textu v průběhu recenzního řízení.
Osnova
  • Určení tématu studie, výběr vhodných odborných periodik.
  • Práce na studii, průběžné konzultace se školitelem.
  • Konzultace recenzních posudků a úprav textu.
  • Publikace studie v recenzované části vybraného odborného periodika.
  • Vykázání publikace v IS MU.
Literatura
  • Literatura závisí na tématu odborného článku.
Výukové metody
Konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Student získá zápočet za publikaci odborné studie v recenzované části odborného časopisu. Téma studie musí být relevantní k tématu disertační práce. Student je povinen vložit správně vyplněný záznam o publikaci do ISu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/SLOLP04