SLOLP12 Disertační práce

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Disertační práce je završením a hlavním výsledkem doktorandova studia. Je vypracována podle požadavků Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity, které oborová rada podle potřeby aktuálně specifikuje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen:
- vytvořit a obhájit svou odbornou práci;
- orientovat se v nových problémech své vědní disciplíny;
- využít poznatky doktorského studia pro účely praxe.
Osnova
  • Obsah je dán tématem doktorandovy disertační práce.
Literatura
  • Literatura je zadávána školitelem v průběhu celého studia.
Výukové metody
Samostatná příprava disertace.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za odevzdání disertační práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/SLOLP12