SLOLV02 Publikace odborné studie (domácí)

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studie publikovaná v domácím odborném periodiku. Obvyklý minimální rozsah je cca 10 normostran – případně odlišný podle zvyklostí příslušného periodika.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně zvolit téma studie;
- napsat odborný text;
- reagovat na připomínky z oponentských posudků a text upravit;
- splnit požadavky na publikování textu v recenzovaném periodiku.
Osnova
  • Téma příspěvku by mělo být ve vztahu k tématu doktorandovy disertace, zpravidla po konzultaci se školitelem.
Literatura
  • Literatura je zadána individuálně školitelem podle tématu článku.
Výukové metody
Samostatná práce, konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za publikování textu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/SLOLV02