SUS_60b Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (přednášející), PhDr. Dagmar Koudelková (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 105/110, pouze zareg.: 2/110, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/110
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
ZNAMENÍ ZRODU: kapitoly o českém obrození Jazyk - literatura - divadlo - hudba - umění - kultura (Reflexe metodologicky navazující na knihu Vladimíra Macury Znamení zrodu). Základem je výklad monografických celků doplněný ukázkami (CD, DVD, video - texty - xeroxy - poloseminární část lekce - dialog na dané téma - zadávání interpretace ukázek, informace o literatuře).
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen lépe se orientovat v nově pojímané teorii národního obrození na základě Macurovy knihy, která na rozdíl od pozitivistického chápání vnesla do chápání tohoto důležitého údobí fenomén hry a semiotiky. Takto jsou převyprávěny nejdůležitější problémy a osobnosti národního obrození.
Osnova
  • Význam jednotlivých osobností pro českou kulturu, vědu a umění, inspirace, tradice:
  • Dobrovský - Pelcl - Jungmann - Bolzano - Palacký - Šafařík - Hanka - RKZ - Sabina - Mácha - Tyl - Čelakovský - Němcová - Erben - Světlá - Havlíček - Rubeš - Langer - Neruda - Hálek (Barák, Mayer) - Vrchlický - Zeyer.
  • Morava: Bratranek - Gallaš - Fryčaj - Klácel - Sušil - Bartoš - (Janáček)
Literatura
    povinná literatura
  • MACURA, Vladimír. Znamení zrodu :české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [8. ISBN 80-85787-74-1. info
Výukové metody
Přednášky doplněné audiovizuální projekcí
Metody hodnocení
Test
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SUS_60b