TCZJ38 Tlumočnické dovednosti III

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (přednášející)
Garance
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TCZJ38/01: Po 18:00–19:40 L41, I. Kupčíková
TCZJ38/02: Po 16:00–17:40 L41, I. Kupčíková
Předpoklady
TCZJ27 Tlumočnické dovednosti II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studenty efektivně tlumočit v týmu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti znát techniky a pravidla simultánního tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem, tlumočit v týmu a podávat efektivní zpětnou vazbu.
Osnova
 • 1) Role týmu v tlumočení
 • 2) Typy týmového tlumočení
 • 3) Role neslyšícího tlumočníka v týmu
 • 4) Pravidla týmového tlumočení
 • 5) Podpora v rámci týmu (nápověda, střídání, role jednotlivých tlumočníků)
 • 6) Týmová příprava
 • 7) Pravidla provádění zpětná vazby, reflexe a supervize
 • 8) Tlumočení v týmu (simultánní tlumočení mezi čj a čzj)
Literatura
  doporučená literatura
 • HOZA, J. Team Interpreting: Defining what we do. Team Interpreting as Collaboration and Interdependence. Alexandria, VA: RID Press, 2010, ISBN 978-0-916883-52-2
 • Russel, D. (2005). Consecutive and simultaneous interpreting. I T. Janzen (red.), Topics in signed language interpreting: theory and practice (s. 135-164). Amsterdam: John Benjamins.
 • PEŠKOVÁ, K. Neslyšící tlumočník v pracovním týmu. 1.vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 987-80-87153-21-5
 • NAPIER, J., Goswell D., & McKee R. Sign Language Interpreting: theory and practice in Australia and New Zealand. Sydney: The Federation Press 2010. (Kap. 1-4 & 6-8; s. 1-60 & 91-180).
 • BOUNDEAULT, P. (2005). Deaf interpreters. In T. Janzen (Ed.), Topics in Signed Language Interpreting: Theory and practice, (pp. 323-355). Amsterdam
 • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K. Specifika tlumočení pro neslyšící. 1.vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 987-80-87153-57-4
 • KOLEKTIV AUTORŮ, Inovativní praktiky v týmovém tlumočení, Praha 2006: ČKTZJ
 • LEDERER, Marianne. Simultaneous interpretation: Units of meaning and other features. In PÖCHHACKER, Franz; SHLESINGER, Miriam. The interpreting studies reader. London:Routledge. 2002. s 131-140.
 • MÁZEROVÁ, R. Sebereflexe a sebevzdělávání v týmovém tlumočení. 1.vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 987-80-87153-48-2
Výukové metody
teoretická příprava, praktická cvičení, seminář s lektorem, samostatné a skupinové výstupy v semináři (projekt)
Metody hodnocení
průběžné hodnocení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/TCZJ38