TIM_B_034 Artgorithms: Algoritmické umění – praxe

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 N31
Předpoklady
IM152 Algoritmické umění – teorie
Zapsání předmětu je podmíněno úspěšným ukončením předmětu IM152; předpokládá umělecké cítění a středně pokročilou uživatelskou znalost programů pro úpravu obrazu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je věnován průniku umění, matematiky a algoritmů. Zabývá se praktickými aplikacemi softwarové estetiky a programovatelné obraznosti ve výtvarném umění. Studenti předmětu
- se seznámí s aktuálním vývojem a tendencemi v oblasti generativního umění;
- prohloubí znalosti o aplikacích matematiky a informatiky ve výtvarném umění;
- porozumí principům exaktní estetiky v procesu návrhu i posuzování umění;
- získají praktické dovednosti v užívání softwarových nástrojů pro generovanou tvorbu;
- vytvoří ze vzniklých děl kolektivní výstavu.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni
- porozumět algoritmickým konceptům a nástrojům v umělecké tvorbě;
- navrhnout a aplikovat vlastní postupy generativní tvorby ve volném i užitém umění;
- interpretovat a hodnotit algoritmickou výtvarnou tvorbu prostředky exaktní estetiky;
- spolupracovat v týmu na produkci kolektivního výtvarného projektu.
Osnova
 • - Digitální improvizace.
 • - Počítačová koláž a roláž.
 • - Modelování estetických funkcí.
 • - Generovaná a kombinatorická grafika.
 • - Bezkontextová grafika.
 • Grafika evolučních algoritmů.
 • - Fraktální grafika v hyperkomplexní rovině.
 • - Nelineární fraktály a chaotické atraktory.
 • - Periodický ornament a zámkové mozaiky.
 • - Islámský ornament.
 • - Kruhová limita a hyperbolický ornament.
 • - Generativní sochařství.
 • - Produkce kolektivního výtvarného projektu.
Literatura
  povinná literatura
 • STINY, George a James GIPS. Algorithmic Aesthetics: Computer Models for Criticism & Design in the Arts. : University of California, 1978. ISBN 0-520-03467-8. URL info
  doporučená literatura
 • CAPLAN, Craig S. The Bridges Archive. : The Bridges Organization, 2013. URL info
 • FRIEDMAN, Nat a Ergun AKLEMAN. HYPERSEEING. : The International Society of the Arts, Mathematics, and Architecture (ISAMA), 2012. URL info
 • MONFORT, Nick a Patsy BAUDOIN. 10 PRINT CHR$(205.5+RND(1)); : GOTO 10. : The MIT Press, 2012. URL info
 • RADOVIC, Ljiljana. VisMath. : Mathematical Institute SASA, Belgrade, 2014. ISSN 1821-1437. URL info
 • SCHIFFMAN, Daniel. The Nature of Code: Simulating Natural Systems with Processing. : Daniel Schiffman, 2012. ISBN 0-9859308-0-2. URL info
Výukové metody
Předmět je tvořen semináři a samostatně zpracovávanými projekty. Po komentovaném úvodu do daného tématu následuje tutorované praktikum, v němž jsou představeny možnosti výtvarného ztvárnění tématu softwarovými nástroji. Semináře jsou doplněny o e-learningovou podporu ve výukovém systému Schoology. Od studentů se očekává účast na seminářích a samostatná tvůrčí činnost dle poskytnutých podkladů.
Projekty jsou zadány formou domácích úloh. Ke každému zadání jsou připraveny volně dostupné tvůrčí aplikace. Postup práce bude na seminářích konzultován s vyučujícím. Vybrané výtvarné výstupy studentů budou prezentovány formou výstavy.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Výsledná známka odpovídá počtu bodů získaných v průběhu semestru. Studenti absolvují kurz po splnění alespoň poloviny samostatných projektů (50 bodů). Ke zkouškovému projektu (dalších 50 bodů) finalizují vybraná díla pro výstavu a vypracují k nim písemnou zprávu shrnující použité algoritmy a jejich parametry. Další body mohou studenti získat za aktivitu na seminářích.
Hodnoticí škála: A = 100–90, B=89–80, C=79–70, D=69–60, E=59–50, F<50 bodů.
Informace učitele
https://artgorithms.tumblr.com/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.