TIM_M_023 Umění v postmediální době I: Performance a performativita – úvod a analýza

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. ak. soch. Tomáš Ruller (přednášející), doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. ak. soch. Tomáš Ruller
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 326
Předpoklady
Schopnost pracovat s internetovým i tištěnými zdroji v angličtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy teorie umění performance. Je uspořádané jako výzkum médií umění akce ve struktuře daných tematických okruhů. Kurz teorie performance: Analýza umění performance je založen na stejnojmenné knize Anthony Howella - Harwood Academy Publishers 1999 a knize: Performance / kritický úvod od Marvina Carlsona - Routledge 2006.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy jednotlivých teorií akčního umění;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční estetické trendy v umění akce;
- sestavit textový soubor v souladu s citační normou a odprezentovat referát k vybranému tématu;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v přístupech současných uměleckých hnutí;
- aplikovat základní pojmosloví oboru při psaní diplomní práce;
- analyzovat současné trendy v oblasti akčního umění;
- popsat prostředky využité k realizaci konkrétního akčního uměleckého díla.
Osnova
 • 1. Dekódování znaku,
 • 2. Politika performance,
 • 3. Gender a sexuální identita,
 • 4. Performující etnikum,
 • 5. Performování těla,
 • 6. Čas a prostor performance,
 • 7. Posluchači a diváci,
 • 8. Nehybnost – opakování – nepevnost,
 • 9. Pudy – přechody – přítomnost,
 • 10. Obraz – přetvářka – jinakost,
 • 11. Chaos – touha – vize,
 • 12. Hranice performance.
Literatura
  povinná literatura
 • Anthony Howell – Analysis - Harwood Academy Publishers 1999
 • Erika Fischer-Lichte - Transformative power of Performance - Routledge 2008
 • Marvin Carlson – Performance: Critical Introduction - Routledge 2006
Výukové metody
1/1 přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Podmínkou absolvování je ve zvoleném termínu prezentovaný referát (15 - 20 min) s obrazovou dokumentací-projekcí, k zápočtu odevzdání seminární práce v digitální formě, celkově minimálně 50 % docházka (případná odůvodněná nižší docházka se nahrazuje v odpovídající proporci zpracováním doplňkové seminární práce odevzdané ve zkouškovém období).

Případná zkouška probíhá ústní formou k náhodně vybrané otázce ze všech témat daného semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/TIM_M_023