UEV_18 Zážitková pedagogika a prožitková terapie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Antonín Tomek (přednášející), Mgr. Jan Špaček (zástupce)
Garance
Mgr. Jan Špaček
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 10:00–13:40 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/25, pouze zareg.: 2/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Zažít na vlastní kůži působení her a prožitkových aktivit, dokázat je aplikovat, využívat a tvořit pro své žáky a jejich rozvoj.
Osnova
  • 1. Úvodní seznamovací, rozehřívací a stmelovací aktivity 2. Osobnostní a sociální rozvoj pomocí prožitkových aktivit 3. Možnosti a využití zážitkové pedagogiky, strukturované programy 4. Terapeutické metody - arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie 5. Praktické ukázky uvedení vlastních programů a aktivit
Literatura
  • NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Illustrated by Petr Ďoubalík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 325 s. ISBN 80-7178-405-2. info
  • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-167-3. info
  • PIKE, Graham a David SELBY. Globální výchova :Nabídka alternativních aktivit pro práci ve škole. Praha: Grada, 1994. 322 s. ISBN 80-85623-98-6. info
  • KOPŘIVA, Pavel. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2005. 282 s. ISBN 8090187366. info
Výukové metody
převážně praktické ukázky s následným rozborem možností využití
Metody hodnocení
aktivní účast se zapojením do probíhajících her a diskusí
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/UEV_18