UJA_42b Cvičení z ukrajinského pravopisu II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 B2.34
Předpoklady
UJA_41b Cvič. z ukrajin. pravopisu I
Seminář je určen pro studenty 1. a 2. ročníků oboru ukrajinštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní semináře je procvičení pravopisných jevů formou nejrůznějších písemných i ústních cvičení (diktáty, doplňovací cvičení, konfrontační cvičení, opravy chybných textů apod.), přičemž se prověřuje schopnost argumentace řešení jednotlivých pravopisných problémů.
Výstupy z učení
Student si prohloubí zásady ukrajinského pravopisu.
Osnova
 • 1. Principy ukrajinského pravopisu, pravopis prefixů (з-/с-, з-/зі-/зо-; прі-/при-/пре- aj.)
 • 2. Apostrof v ukrajinských slovech i slovech cizího původu
 • 3. Měkký znak
 • 4. Zjednodušování ve skupinách souhlásek
 • 5. Eufonie (střídání předložek У, В a předpon У-, В-, spojek І – Й - TA)
 • 6. Střídání О, Е s І ; střídání Е – О po Ж, Ш, Ч, Щ, ДЖ, Й
 • 7. Střídání samohlásek ve slovesných kořenech
 • 8. Střídání souhlásek
 • 9. Zdvojení souhlásek
 • 10. Částice НЕ se slovesem
 • 11. Psaní И – І
 • 12. Psaní velkých písmen
Literatura
 • Ševeleva L.A., Dudka O.O.: Ukrajinskyj pravopys. Praktykum. Charkov 1998.
 • https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf
Výukové metody
Diktáty, pravopisná cvičení, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Účast na seminářích je povinná. Závěrečné hodnocení probíhá formou písemného testu.
Vyučovací jazyk
Ukrajinština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz je určen pro posluchače II. a III roku studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/UJA_42b