UJS101b Dějiny Ukrajiny I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 G25
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat posluchačům ucelený a prohloubený přehled ukrajinských dějin od pravěkého osídlení území dnešní Ukrajiny po polovinu 19. století (zrušení nevolnictví v Ruské říši a revoluční rok 1848 v habsburské monarchii).
Výstupy z učení
Student se vzdělá v dějinách Ukrajiny od počátků do poloviny 19. století.
Osnova
  • 1. Předslovanské území Ukrajiny. Kyjevská Rus.
  • 2. Nástupnické státy po Kyjevské Rusi. Polsko-litevská unie. Lublinská unie.
  • 3. Ukrajina v rámci Rzeczipospolite. Kozácký fenomén.
  • 4. Povstání Bohdana Chmelnického. Kozácký stát.
  • 5. Ivan Mazepa. Trojí dělení Polska.
  • 6. Ukrajina v Ruské říši do zrušení nevolnictví.
  • 7. Ukrajina v Rakouské monarchii do revolučního roku 1848. Revoluce 1848.
Literatura
  • RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 524 stran. ISBN 9788071064091. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zápočtový test o probrané látce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/UJS101b