UJS_01 Klasická ruská hudba

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Halyna Myronova, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 K33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po ukončení předměty by student měl být schopen porozumět, vysvětlit a časově zařadit nejdůležitější fenomény ruské umělé hudební kultury. Důraz bude kladen na spojení slova s hudbou, tedy fúze básnického textu významných ruských literátů s hudebním vyjádřením. Jednotlivé hudební jevy budou ilustrovány nahrávkami z osobního archivu přednášejícího.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen orientace v jednotlivých tendencích a tvůrcích ruské klasické hudby a jejich dílech.
Osnova
 • 1. Hudba pravoslavné církve: liturgické funkce jednotlivých vokálních typů; tvůrci.
 • 2. Východoslovanské hudební baroko a klasicismus: specifika; formy; tvůrci.
 • 3. Doba hudebního romantismu v Rusku: M. Glinka - zakladatel "ruské národní hudby"; vznik národní opery; A. Puškin a ruská hudba; inspirace umělé hudby folklórem; Mocná hrstka; P. Čajkovskij, S. Rachmaninov.
 • 4. Ruská hudba ve 20. století: politická situace a její vliv na kulturní frontu; směry; tvůrci - I. Stravinskij, S. Prokofjev, D. Šostakovič.
Literatura
 • RACEK, Jan. Ruská hudba : od nejstarších dob až po Velkou říjnovou revoluci. 1. vyd. V Praze: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. 168 s. + p. info
 • SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Vyd. 1. Brno: TOGGA agency, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1. info
 • Trojan Jan: Dějiny opery: tvůrci předloh, libretisté, skladatelé a jich díla. Praha: Paseka, 2001
 • Šostakovič, Dmitrij: O době a o sobě. Praha: Editio Supraphon, 1987
 • Fukač, J.: Rusko. In: Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 795-799
 • Kuba, L. - Orlov, S. - Lapšin, I.: Ruská hudba a její tvůrcové. Praha: J. Otto, 1927
 • Istorija russkoj muzyki. Moskva: Gosudarstvennoje muzykalnoje izdatělstvo, 1957
Výukové metody
Přednášky, diskuse.
Metody hodnocení
Výuka formou přednášek a seminářů. Kolokvium probíhá formou rozpravy o probrané látce v kolektivu 3-4 studentů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/UJS_01