UJ_60b Domácí a zahraniční politika nezávislé Ukrajiny

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Aleš Ziegler (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Účelem kurzu je seznámit studenty s podobou domácí i zahraniční politiky současné Ukrajiny (to znamená po roce 1991). V rámci domácí politiky se kurz bude podrobně věnovat politickému systému Ukrajiny, vztahy mezi centrem a periférii atd. V rámci zahraniční politiky bude kurz zaměřen na mezinárodní postavení Ukrajiny ve světě, diplomatické vztahy nejen s okolními státy, geopolitické postavení země atd.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v zásadních událostech domácí a zahraniční politiky nezávislé Ukrajiny;
- analyzovat problémy, hrozby a příležitosti v domácí i zahraniční politice nezávislé Ukrajiny;
- popsat výhody a nevýhody politického systému nezávislé Ukrajiny;
- identifikovat důležitá témata v česko-ukrajinských vztazích od roku 1991.
Osnova
 • 1. Cesta k nezávislosti Ukrajiny (1985-1991)
 • 2. Ukrajina v letech 1991-2004
 • 3. Ukrajina v letech 2004-2012
 • 4. Euromajdan: Ukrajina v letech 2013-2014
 • 5. Ukrajina po Euromajdanu (2014-2021)
 • 6. Ústavní vývoj Ukrajiny
 • 7. Dělba státní moci na Ukrajině
 • 8. Stranický systém na Ukrajině
 • 9. Volby a volební systémy na Ukrajině
 • 10. Státní správa a samospráva na Ukrajině
 • 11. Hospodářská a bezpečnostní politika Ukrajiny
 • 12. Zahraniční politika Ukrajiny
 • 13. Česko-ukrajinské vztahy
Literatura
  doporučená literatura
 • BAŇOUCH, Hynek a Martin FEDORKO. Mezinárodní organizace. Brno: Masarykova univerzita, Brno; Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2000. 254 s. Studie, sv. 15. ISBN 80--210-2474-7. info
 • BOJKO, Oleksandr Dmytrovyč. Ukrajina 1991-1995 rr. : tìnì mynuloho čy kontury majbutn'oho? : (narysy z novìtn'oji istorìji). Kyjiv: Mahìstr-S, 1996. 207 stran. ISBN 9665570005. info
 • Civil war? Interstate war? Hybrid war? : dimensions and interpretations of the Donbas conflict in 2014-2020. Edited by Jakob Hauter - Andrew Wilson. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2021. 224 stran. ISBN 9783838213835. info
 • Democratic changes and authoritarian reactions in Russia, Ukraine, Belarus, and Moldova. Edited by Karen Dawisha - Bruce Parrott. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0-521-59245-3. info
 • DULEBA, Alexander, Vladimír BENČ a Vladimír BILČÍK. Policy impact of the Eastern partnership on Ukraine : trade, energy, and visa dialogue. Bratislava: Research center of the Slovak foreign policy association, 2012. 92 stran. ISBN 9788089645008. info
 • DULEBA, Alexander. Koniec súčasnej strednej Európy? : Ukrajina a Slovensko po prvej vlne rozšírenia NATO : geopolitické scenáre budúceho vývinu neintegrovanej strednej Európy a alternatívy pre Slovensko. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998. 167 s. ISBN 8096773968. info
 • DULEBA, Alexander. Ukrajina a Slovensko : geopolitické charakteristiky vývinu a medzinárodné postavenie Ukrajiny : implikácie pre Slovensko. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2000. 402 s. ISBN 8022406562. info
 • FORRÓ, Tomáš. Donbas : reportáž z ukrajinského konfliktu. Translated by Ondřej Mrázek. Vydání první. V Praze: Paseka, 2020. 414 stran. ISBN 9788076370487. info
 • GONĚC, Vladimír a O. BOJKO. Nejnovější dějiny Ukrajiny. Brno: Jota, 1997. 268 s. ISBN 80-7217-031-7. info
 • KUBÁT, Michal. Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 434 s. ISBN 80-86432-92-0. info
 • KUBOVÁ, Olga. Politický systém Ukrajiny. 2001. 83 l. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Tomáš ŠMÍD. Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru. Brno: IIPS, 2006. ISBN 80-210-4171-4. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005. 235 s. Studie. ISBN 80-210-3881-0. info
 • KUZIO, Taras. Ukraine : state and nation building. 1st pub. London: Routledge, 1998. xiii, 298. ISBN 0415171954. info
 • LARYŠ, Martin. Ukrajina opět v oranžové. Mezinárodní politika. Ústav mezinároních vztahů, 2007, XXXI, 12/2007, s. 31-34, 3 s. ISSN 0543-7962. info
 • OLSAŃSKI, Tadeusz A. A quarter-century of independent Ukraine : dimensions of transformations. Warsaw: Ośrodek studiów wschodnich im. Marka Karpia, 2017. 152 stran. ISBN 9788365827159. info
 • RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 524 stran. ISBN 9788071064091. info
 • SNYDER, Timothy. Cesta k nesvobodě : Rusko, Evropa, Amerika. Translated by Martin Pokorný. V českém jazyce vydání p. Praha: Prostor, 2019. 355 stran. ISBN 9788074329814. info
 • STRMISKA, Maxmilián a Lubomír KOPEČEK. Regionální rozrůzněnost, teritoriální cleavages a utváření stranicko-politických soustav: ukrajinský případ. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 3, s. 39-47, 18 s. ISSN 1212-7817. URL info
 • SYRUČEK, Milan. Rusko-ukrajinské vztahy : mýty a skutečnost. Czech edition. V Praze: Grada Publishing, 2015. 319 stran. ISBN 9788024758435. info
 • ŠÍR, Jan. Ruská agrese proti Ukrajině. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 345 stran. ISBN 9788024637112. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Alexandra. Anti-Government Non-State Armed Actors in the Conflict in Eastern Ukraine.Donbas Conflict Local and Comparative Perspectives. 24th ANNUAL WORLD CONVENTION MAY 2019. HARRIMAN INSTITUTE, COLUMBIA UNIVERSITY, NY,USA. 2019. info
Výukové metody
Výuka formou přednášek.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení předmětu jsou: 1) min. 70% účast, 2) recenze odborného článku či publikace na vybrané téma v rozsahu 2 až 3 normostrany nebo absolvování testu. Ukončení: zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.