US_44cv Kapitoly z dějin hudby II. - cvičení

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Špaček (přednášející)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 N51
Předpoklady
US_43 Kapitoly z dějin hudby I. && NOW ( US_44 Kapitoly z dějin hudby II. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs se soustředí na vybrané problémy hudby od roku 1730. Důraz je kladen na pochopení problematiky a logiky jednotlivých jevů.
Osnova
 • Johann Sebastian Bach - Horizontální aspekt hudební skladby (Helfert), polyfonie, kontrapunkt - Hudební formy - Hudební teorie: intervaly, stupnice, předznamenání, ladění, alikvotní tóny, rytmus - Česká hudební emigrace - Mannheimská škola - Klasicismus: sonátová forma (Beethoven) - Haydn, Mozart, Beethoven - Romantismus: etapy, vybraní představitelé, národní školy (Rusko: západnici versus kučkisté, německý prostor), programnost v hudbě (Hanslick) - Duchovní hudba: velká mše (Bach, Beethoven, Berlioz) - Programní symfonie (Berlioz, Mahler, Messiaen) - Opera (italská, francouzská) - Druhá vídeňská škola (Schönberg, Webern, Berg) - Stravinskij, Prokofjev, Šostakovič - Smetana (národní opera), Dvořák (klasicko-romantická syntéza), Janáček (opery, inspirační okruhy)
Literatura
  povinná literatura
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3. info
 • HELFERT, Vladimír. Periodisace dějin hudby. Příspěvek k otázce logiky hudebního vývoje. Musikologie : sborník pro hudební vědu a kritiku, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1938, roč. 1, s. 7-26. ISSN 1802-128X. URL info
 • NAVRÁTIL, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, spol. s r.o., 1993. 189 s. ISBN 80-85300-26-5. info
 • HANSLICK, Eduard. O hudebním krásnu : příspěvek k revizi hudební estetiky : Vom Musikalisch-Schönen (Orig.). 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1973. 137 s. info
 • BUSONI, Ferruccio. Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst : (Text der zweiten Fassung von 1916). Hamburg: Karl Dieter Wagner, 1973. 64 s. ISBN 3921029163. info
  doporučená literatura
 • SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Vyd. 1. Brno: TOGGA agency, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W.A. Mozartovi. 2. dopl. vyd. Praha: Supraphon, 1988. 253 s. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba, 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi [Pečman, 1996]. Vyd. 2. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. 157 s. ISBN 80-210-1424-5. info
 • ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. Praha: Supraphon, 1984. info
 • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 7. rev. a dopl. vyd., v Edit. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000. 202 s. ISBN 8086385019. info
 • The New Grove dictionary of music and musicians. Edited by Stanley Sadie - John Tyrrell. 2nd ed. New York: Grove, 2001. lxvii, 912. ISBN 0195170679. info
Výukové metody
přednášky, semináře, čtení textů, exkurze, teoretická příprava
Metody hodnocení
Přednáška v rozsahu dvou vyučovacích hodin každý týden, důležité je sledování hudebních ukázek ve studijních materiálech. Je třeba sledovat i ostatní studijní materiály zde v ISu. Písemná zkouška trvá 90 minut a sestává z osmi otázek diskurzívního charakteru, poslechového testu a eseje na stanovené téma. Povinná 80% účast.
Informace učitele
Jedná se o cvičení k předmětu US_44 a jeho náplní bude samostatné studium povinné literatury a testování její znalosti.
V jarním semestru 2013 přednášky odpadnou:
1. dubna (Velikonoce)
13. května (exkurze s 1. ročníky HV do Prahy)
Děkuji za pochopení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/US_44cv