US_44 Kapitoly z dějin hudby II.

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/2. 2 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Špaček (přednášející)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 N51
Předpoklady
US_43 Kapitoly z dějin hudby I. && NOW ( US_44cv Kapitoly z dějin hudby II.-cv. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs se soustředí na vybrané problémy hudby od roku 1730. Důraz je kladen na pochopení problematiky a logiky jednotlivých jevů.
Osnova
 • Johann Sebastian Bach - Horizontální aspekt hudební skladby (Helfert), polyfonie, kontrapunkt - Hudební formy - Hudební teorie: intervaly, stupnice, předznamenání, ladění, alikvotní tóny, rytmus - Česká hudební emigrace - Mannheimská škola - Klasicismus: sonátová forma (Beethoven) - Haydn, Mozart, Beethoven - Romantismus: etapy, vybraní představitelé, národní školy (Rusko: západnici versus kučkisté, německý prostor), programnost v hudbě (Hanslick) - Duchovní hudba: velká mše (Bach, Beethoven, Berlioz) - Programní symfonie (Berlioz, Mahler, Messiaen) - Opera (italská, francouzská) - Druhá vídeňská škola (Schönberg, Webern, Berg) - Stravinskij, Prokofjev, Šostakovič - Smetana (národní opera), Dvořák (klasicko-romantická syntéza), Janáček (opery, inspirační okruhy)
Literatura
  povinná literatura
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3. info
 • HELFERT, Vladimír. Periodisace dějin hudby. Příspěvek k otázce logiky hudebního vývoje. Musikologie : sborník pro hudební vědu a kritiku, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1938, roč. 1, s. 7-26. ISSN 1802-128X. URL info
 • NAVRÁTIL, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, spol. s r.o., 1993. 189 s. ISBN 80-85300-26-5. info
 • HANSLICK, Eduard. O hudebním krásnu : příspěvek k revizi hudební estetiky : Vom Musikalisch-Schönen (Orig.). 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1973. 137 s. info
 • BUSONI, Ferruccio. Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst : (Text der zweiten Fassung von 1916). Hamburg: Karl Dieter Wagner, 1973. 64 s. ISBN 3921029163. info
  doporučená literatura
 • SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Vyd. 1. Brno: TOGGA agency, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W.A. Mozartovi. 2. dopl. vyd. Praha: Supraphon, 1988. 253 s. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba, 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi [Pečman, 1996]. Vyd. 2. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. 157 s. ISBN 80-210-1424-5. info
 • ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. Praha: Supraphon, 1984. info
 • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 7. rev. a dopl. vyd., v Edit. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000. 202 s. ISBN 8086385019. info
 • The New Grove dictionary of music and musicians. Edited by Stanley Sadie - John Tyrrell. 2nd ed. New York: Grove, 2001. lxvii, 912. ISBN 0195170679. info
Výukové metody
přednášky, semináře, čtení textů, exkurze, teoretická příprava
Metody hodnocení
Přednáška v rozsahu dvou vyučovacích hodin každý týden, důležité je sledování hudebních ukázek ve studijních materiálech. Je třeba sledovat i ostatní studijní materiály zde v ISu. Písemná zkouška trvá 90 minut a sestává z osmi otázek diskurzívního charakteru, poslechového testu a eseje na stanovené téma. Povinná 80% účast.
Informace učitele
Hodnocení zkouškového testu:
 • (A) 8 otázek, každá za 0 až 2 body, celkem 16 bodů
  Bodové hodnocení testu lze vylepšit: za mimořádně kvalitní odpověď lze přiznat jeden prémiový bod navíc jako bonus
  (max. 8 prémiových bodů navíc)
 • (B) Esej v rozsahu cca dvou rukopisných stran či normostran (0 až 16 bodů)
  Je třeba si v rámci přípravy na zkoušku vybrat tři hudební skladatele z období 1750 (včetně Bacha) až 2010 a poznat problematiku jejich života i díla podrobně a do hloubky samostudiem (např. prostudováním jejich hesel na www.grovemusic.com - přístupné z počítačů MU). Vybrané skladatele je třeba ohlásit 24 hodin před začátkem zkoušky e-mailem vyučujícímu. Jednoho z nich Vám vyberu a dostanete zadáno dílčí téma z problematiky jeho/jejího života a díla. Je nezbytně nutné se u zkoušky držet zadaného tématu (např. Přijetí díla Antonína Dvořáka v USA a Velké Británii, Antické a starověké inspirace v operním díle Richarda Strausse atp.), nelze o skladatelích psát pouze obecně ("XY se narodil v malé vesničce...").
  I zde lze hodnocení vylepšit: Za nadstandardně zpracovanou esej lze kromě běžných 16 bodů přiznat ještě 1 až 8 bodů navíc jako bonus.
 • (C) Poslechový test (0 až 8 bodů, bonus 0 až 4 body)
  Uslyšíte celkem pět zhruba minutových hudebních ukázek. U jedné z nich určete skladatele i název skladby, zařaďte do období, stylu, techniky, formy, instrumentace atp. Další tři ukázky popište a zařaďte stručněji a povšechněji jednou či dvěma větami. Jednu ukázku můžete ignorovat bez ztráty bodů. Účelem této části není nutně poznat, o jakou skladbu se jedná, plný počet bodů lze získat i za bezchybný všestranný popis ukázky.
  Zkouška trvá 90 minut, předpokládá se 35 minut na část (A), 40 minut na část (B) a 15 minut na část (C).

  Pár praktických rad:
  Nemějte obavu z diskursivní povahy otázek. Vaše odpovědi nemusí být vyčerpávající, buďte výběroví a tvůrčí. Neexistuje jen jedna správná odpověď a ostatní špatné. Musíte pracovat rychle. Rozlišujte důležité (napsat) a okrajové (vynechat). Neodmítám ani případnou heslovistost či útržkovistost, nepostrádá-li myšlenku. U eseje naopak žádám důkladné, souvislé a obsáhlé pojednání. Na základě špatných zkušeností již nelze k napsání eseje použít vlastní notebook.

  Celkové hodnocení zkoušky podle bodových rozmezí:
 • >36: A
 • 36 – 33: B
 • 32 – 29: C
 • 28 – 25: D
 • 24 – 21: E
 • 20 – 0: F

  Rozsah požadovaných znalostí z Encyklopedického atlasu hudby:
 • Akustika:
  str. 14, 15 (jen po odstavec „Kmity a vlnění“), 16, 17 (jen po „Tónovou výšku“), 23 (pouze „Hlasové obory“)
 • Organologie:
  str. 24 až 25, 64 až 65
 • Hudební teorie:
  str. 66 až 69, 84 až 90, 93 (pouze prvních 13 řádků v levém sloupci), 101 (pouze po odstaveček „K technice generálbasu“), 102 až 109
 • Hudební formy:
  str. 110 až 157 (u každé formy jen základní povědomí)
 • Dějiny hudby:
  str. 328 až 329, 332 až 525, 530 až 543

  Poznámka: V žádném případě nebude v testu vyžadována prostá faktografie. Důraz bude kladen na pochopení problematiky a schopnost ji jednoduše vysvětlit. Orientace v notovaných zápisech (sudé stránky) rovněž není nezbytná, je však vřele doporučená.
  V jarním semestru 2014 přednášky odpadnou:
  8. dubna (exkurze SUS do Karlových Varů)
  29. dubna (soustředění na Jelenovské)
  13. května (exkurze s 1. ročníky HV do Prahy)
  Děkuji za pochopení.
  V souběžně konaném předmětu US_44cv bude testována znalost povinné literatury.
 • Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/US_44