EN

FF:VH_15a Collegium smíšený sbor - Informace o předmětu

VH_15a Collegium musicum - smíšený sbor

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Špaček (přednášející)
Terezie Broklová (pomocník)
Bc. Barbora Buliščaková (pomocník)
Michaela Horváthová (pomocník)
Paulína Kaššová (pomocník)
Kateřina Kosová (pomocník)
Vojtěch Král (pomocník)
Bc. Karolína Pavloková (pomocník)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 15:00–17:40 N21
Předpoklady
Obvykle není požadována žádná zvláštní pěvecká zručnost. Je třeba pouze umět intonovat a dodržovat rytmus. Uvítám také šikovného klavíristu / klavíristku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 54/180, pouze zareg.: 0/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurs je zaměřen na rozvíjení praktických hudebních aktivit studentů. Soustředí se na nácvik hudebních skladeb dle momentálních hlasových možností a jejich interpretační analýzu. Kurs je doplněn společnými návštěvami významných hudebních a hudebně dramatických představení mimo Brno, především v Praze, Bratislavě a ve Vídni. Součástí kursu je i závěrečný koncert.
Osnova
  • Během semestru probíhají zkoušky, případně seminární schůzky s učitelem. Více viz "Informace učitele".
Literatura
  • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 7. rev. a dopl. vyd., v Edit. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000. 202 s. ISBN 8086385019. info
  • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 146 s. ISBN 80-706-7496-2. info
Výukové metody
skupinové projekty
domácí úkoly
procvičování
exkurze
zkoušky
Metody hodnocení
Podmínkou závěrečného hodnocení je účast na zkouškách a na závěrečném/závěrečných vystoupení(ch).
Informace učitele
Smíšený sbor zpívá různorodý repertoár českých i světových autorů.
Na zkoušky je třeba chodit a nechybět. Případnou absenci je třeba nahlásit e-mailem nejpozději 24 hodin před začátkem zkoušky, abych ji mohl v případě epidemie či jiného důvodu masové neúčasti včas zrušit, a to na adresu smiseny.sbor@gmail.com. Agendu prezence a omluvenek vedou dobrovolníci z řad studentů - členů sboru. Absence se omlouvá pouze v případě cestování, nemoci a vlastních hudebních aktivit (automaticky), po dohodě s vyučujícím také v případě kolize se zaměstnáním. V případě nachlazení účast na zkouškách výslovně zakazuji - kazí to hlas a nakazí to ostatní. Povinnost omluvy předem nicméně ve všech případech zůstává. Žádné omluvenky od lékařů či šéfů nenoste, collegium je postaveno na důvěře. Při neomluvené absenci nelze předmět úspěšně ukončit. Maximální počet omluvených absencí během semestru: 2. Neomluvených: 0
Doufám, že Vás předchozí odstavec neodradil a společně si vychutnáme působivost sborového zpěvu. Doporučuji všem prostudovat si v relevantních slovnících a historických příručkách historii fenoménu "collegium musicum" (např. http://en.wikipedia.org/wiki/Collegium_musicum nebo www.oxfordmusiconline.com – tento je přistupný pouze ze sítě MU. V našem případě půjde o amatérské muzicírování a zároveň zájmový hudebně – kulturní klub. Tradici mají společné vypravy na vybraná operní představení a koncerty v Brne, ale i do Prahy, Vídně, Bratislavy, Budapešti i jinam. Pozvánky na tyto vylety budu v patřičném předstihu rozesílat e-mailem, nejsou povinné.
Procesu omluvenek prosím využivejte i v případě nutnosti dřívějšího odchodu ze zkoušky. Pokud se takových zájemců objeví více, skončíme zkoušku podle situace až o 45 minut dříve. Muže, kteří si ve zpěvu věří, prosím, aby zvážili rovněž účast v předmětu VH_15b, kterým je mužský pěvecký sbor. Zkouší každé úterý.
Oproti minulým semestrům nebudeme sbor dělit do výkonnostních seminárních skupin. Jen v případě nevalného pěveckého projevu sboru vybereme na základě individuálního přezkoušení skupinu "pozorovatelů", kteří budou sedávat v první řadě.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VH_15a