EN

FF:VIKBA06 Informační věda 2 - Informace o předmětu

VIKBA06 Informační věda 2

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 B2.13
Předpoklady
VIKBA01 Informační věda 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Motivačně zaměřený propedeutický předmět přímo navazující na předmět VIKBA01 Informační věda 1 a tvořící s ním jeden celek. Objasňuje podstatu, smysl, základy, terminologii, dosavadní vývoj, aktuální stav a další možný vývoj vědního a studijního oboru informační věda, který tvoří teoretické jádro akreditovaného studijního oboru 7201 Informační studia a knihovnictví.
Osnova
 • 1. Informační věda
 • 2. Informační etika
 • 3. Informační společnost: digitální ekonomie, informační průmysl průmysl, masová kolaborace
 • 4. Informační politika: digitální propast, e-incluse, e-participace
 • 5. Informační architektura
 • 6. Informační chování
 • 7. Informační vyhledávání a teorie relevance
 • 8. Na uživatele a služby orientovaný design: interakce, kolaborace, přístupnost, kredibilita, použitelnost, užitečnost a afordance
 • 9. Organizace a management znalostí
 • 10. Vědecká komunikace
 • 11. Kvantitativní a kvalitativní metody informační vědy
 • 12. Informační profese a příležitosti ke kariérnímu růstu
Literatura
 • RUBIN, E. Richard. Foundations of library and information science. New York : Neal-Schuman, 2004. 581 s. ISBN: 1-55570-518-9
 • World guide to library, archive and information science education. Edited by Axel Schniederjürgen. 3. new and completely rev. E. München: K.G. Saur, 2007. 560 s. ISBN 9783598220357. info
 • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 233 s. ISBN 802461037X. info
 • VICKERY, B. C. a A. VICKERY. Information science in theory and practice. 3. rev. and enl. München: K.G. Saur, 2004. xiii, 400. ISBN 3598116586. info
 • GORE, Al. Země na misce vah : ekologie a lidský duch. Edited by Jan Jařab. Vyd. 2. Praha: Argo, 2000. 374 s. ISBN 8072033107. info
 • The quest for a unified theory of information : proceedings of the Second International Conference on the Foundations of Information Science. Edited by Klaus Haefner - Wolfgang Hofkirchner. Amsterdam: Gordon and Breach Publishers, 1999. xxxiii, 59. ISBN 905700531X. info
 • SHANNON, Claude Elwood a Warren WEAVER. The mathematical theory of communication. Edited by Richard E. Blahut - Bruce Hajek. Urbana: University of Illinois Press, 1998. ix, 125. ISBN 0252725484. info
 • NEIL, Samuel D. Dilemmas in the study of information : exploring the boundaries of information science. 1st pub. New York: Greenwood Press, 1992. xv, 184. ISBN 0313277346. info
 • Key papers in information science. Edited by Belver C. Griffith. White Plains, N.Y.: Knowledge Industry Publications, 1980. viii, 439. ISBN 0313257779. info
 • ŽATKULIAK, Ján G. Základy informatiky. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978. info
 • WIENER, Norbert. Kybernetika a společnost. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 216 s. info
Výukové metody
- přednášky
- čtení textů před každou přednáškou
- diskuze v hodinách
- práce s definicemi konceptů v TDKIV
- tvorba hesel ve wiki systému
- průzkum profesního uplatnění a kariérního růstu
Metody hodnocení
Kontrola studia:
- písemný test
- prezentace výsledků výzkumu možností profesního uplatnění
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VIKBA06