VIKMA09 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jiří Stodola, PhD. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:30–14:05 G24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem diplomového semináře je pomoci studentům vytvořit projekt diplomové práce. Student si zvolí téma své diplomové práce a vybere vedoucího práce.
Osnova
 • V rámci projektu diplomové práce student popíše:
 • problém, který bude ve své práci řešit;
 • současný stav řešené problematiky;
 • cíl diplomové práce;
 • metody zpracování diplomové práce;
 • základní odbornou literaturu;
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • MEŠKO, Dušan a Dušan KATUŠČÁK. Akademická príručka. 1. slovenské vyd. Martin: Osveta, 2004. 316 s. ISBN 8080631506. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Kabinet informačních studií a knihovnictví uděluje kredity na základě schváleného projektu diplomové práce.
Informace učitele
http://kisk.phil.muni.cz/diplomovy-seminar
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/VIKMA09

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2018 13:52, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému