Vu1 Lingvistická terminologie pro vietnamisty

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Pazdírek (přednášející)
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 L11
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat znalost základní lingvistické terminologie v češtině, angličtině a vietnamštině. Terminologie je vyložena podle jednotlivých disciplin jazykovědy i filologie a tvoří základní součást studia programu. Terminologie je později doplněna a obohacena na speciálních předmětech věnovaných fonetice a fonologii, lexikologii, gramatice a syntaxi. Kurz Lingvistická terminologie pro vietnamisty je základní teoretický předmět profilujícího základu studijního programu Vietnamistika. Látka předmětu a znalosti v něm získané jsou také součástí státní závěrečné zkoušky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen:
- vysvětlit význam základních (českých, anglických a vietnamských) odborných termínů jazykovědy
- definovat základní disciplíny jazykovědy a vysvětlit jejich různé přístupy k jazyku
- užít správnou terminologii v jednotlivých disciplínách a v případě konkrétních jazykových jevů
- doložit odborný termín příklady z jazyka
Osnova
 • Základní odborná terminologie češtiny, angličtiny a vietnamštiny pro oblasti:
 • 1. disciplíny jazykovědy a filologie
 • 2. fonetika a fonologie
 • 3. lexikologie a lexikografie
 • 4. morfologie
 • 5. gramatika
 • 6. syntax
 • 7. sémantika a etymologie
 • 8. grammatologie
 • 9. literární věda
 • 10. interdisciplinární přístupy
 • 11. typologická charakteristika vietnamštiny
 • 12. názvy jazykových rodin světa
Literatura
  povinná literatura
 • Erhart, Adolf. 1990. Základy jazykovědy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
  doporučená literatura
 • Gaskell, M. G. (ed.). 2007. The Oxford Handbook to Psycholinguistics. Oxford: Oxford University Press.
 • Storch, A., Dimmendaal, G. J. 2014. Number - Constructions and Semantics. Case Studies from Africa, Amazonia, India and Oceania. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins.
 • Rainer, Franz et al. 2012. Morphology and Meaning. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins.
 • Velupillai, Viveka (ed.). 2012. An Introduction to Linguistic Typology. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins.
 • Nünning, A., Trávníček, J., Holý, J. 2006. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host.
  neurčeno
 • Nguyền Minh Tâm. 1998. A Glossary of Phonetic Terms. Thuật ngữ ngữ âm. Hà Nội: Nhà xuất bản giáo dục.
 • Krupa, V. et al. 1983. Jazyky sveta. Bratislava: Obzor.
 • Comrie, B. et al. 2007. Atlas jazyků. Vznik a vývoj jazyků napříč celým světem. Praha: Metafora.
 • Rijkhoff, J. 2002. The Noun Phrase. Oxford: Oxford University Press.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Krátký test na začátku každé hodiny - pro připuštění k závěrečné písemné zkoušce je třeba dosáhnout alespoň 50 % správných odpovědí v součtu výsledků všech krátkých testů (včetně započítání absencí). Závěrečná písemná zkouška: k absolvování kurzu je nutno dosáhnout alespoň 80 % správných odpovědí. Pozn. kurz je možno absolvovat i jen na základě průběžných testů za podmínky dosažení v součtu alespoň 75 % správných odpovědí. Závěrečná písemná zkouška je formálně nadále povinná, ale již není kritériem hodnocení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/Vu1