MUI_63 Základy památkové péče

Filozofická fakulta
jaro 2005
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavel Holman (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Holman
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Holman
Rozvrh
Út 11:40–12:25 16
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
 • Úvod do problematiky, základní pojmy, přírodní a kulturní dědictví, základní legislativa, ochrana ve světě, Světové dědictví Unesco.
 • Úvod do památkové péče, základní pojmy, vývoj ochrany památek na území ČR a v Evropě.
 • Teorie památkové péče; různé přístupy k ochraně a obnově; rekonstrukce, renovace, restaurování.
 • Základní legislativa týkající se ochrany kulturního dědictví, orgány památkové péče a její organizace v ČR.
Literatura
 • Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. 1. vyd. Praha 1998
 • Nesvadbíková, Jiřina: K vývoji památkové péče na území Československa, Praha 1984
 • Sbírka zákonů ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR
 • internetová adresa: http://culture.coe.fr/pat/eng/
 • Veselý, Josef - Fajkošová, Lenka: Rekonstrukce a ochrana památek. 1. vyd. Brno 1983
 • Richter, Václav: Památka a péče. 1. vyd. Praha 1993
 • Voděra, Svatopluk: Přehled teorie a technických metod obnovy památek. 1. vyd. Praha 1978
 • Vinař, jan - Kufner, Václav - Horová, Ivana: Historické krovy. 1. vyd. Praha 1995
 • Dvořák, Max: Katechismus der Denkmalpflege. 2. vyd. Wien 1918
 • Muk, Jan: Historické konstrukce. 1. vyd. Praha 1996
 • Kříž, Milan: Obnova a rekonstrukce památek. 2. vyd. Brno 1997
 • Další dle zadání vyučujícího
 • Dehio, Jiří Gottfrie: Ochrana a zachování památek. Praha 1907
 • Vinter, Vlastimil: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Praha, SPN 1981
Metody hodnocení
přednáška; zkouška - znalost odpřednášené látky a její praktická aplikace, povinná četba jedné publikace ze seznamu literatury
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.