MUI_63 Základy památkové péče II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Vácha (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Miškolciová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 25. 2. 15:00–18:40 K33, Út 10. 3. 15:00–18:40 K33, Út 7. 4. 15:00–18:40 K33, Út 5. 5. 15:00–18:40 K33
Předpoklady
MUI_273 Památková péče I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
porozumět principům památkové péče;
osvojit si základní metody a postupy památkové péče;
znalost patřičné legislativy
Osnova
 • Metody datace památek: radiouhlíková metoda, dendrochronologie, termoluminiscence;
 • Postupy při renovaci památek.
 • Nemovité památky.
 • Movité památky.
 • Zpřístupnění památek
 • Vliv klimatu na památky
Literatura
 • Dvořák, Max: Katechismus der Denkmalpflege. 2. vyd. Wien 1918
 • Veselý, Josef - Fajkošová, Lenka: Rekonstrukce a ochrana památek. 1. vyd. Brno 1983
 • internetová adresa: http://culture.coe.fr/pat/eng/
 • Richter, Václav: Památka a péče. 1. vyd. Praha 1993
 • Vinter, Vlastimil: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Praha, SPN 1981
 • Sbírka zákonů ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR
 • Další dle zadání vyučujícího
 • Dehio, Jiří Gottfrie: Ochrana a zachování památek. Praha 1907
 • Nesvadbíková, Jiřina: K vývoji památkové péče na území Československa, Praha 1984
 • Muk, Jan: Historické konstrukce. 1. vyd. Praha 1996
 • Kříž, Milan: Obnova a rekonstrukce památek. 2. vyd. Brno 1997
 • Voděra, Svatopluk: Přehled teorie a technických metod obnovy památek. 1. vyd. Praha 1978
 • Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. 1. vyd. Praha 1998
 • Vinař, jan - Kufner, Václav - Horová, Ivana: Historické krovy. 1. vyd. Praha 1995
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
přednáška; zkouška - znalost odpřednášené látky a její praktická aplikace, povinná četba jedné publikace ze seznamu literatury
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MUI_63