CJQ038 Bakalářská práce

Filozofická fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jitka Bednářová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jaroslav Fiala, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zdeněk Kožmín, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Vlastimil Válek, CSc. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Eva Rusínová
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Muchová
Předpoklady
CJQ006 Postup. zk. z češtiny pro ciz.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Vyžaduje se česky psaná práce na jazykovědné či literární téma v rozsahu minimálně 50 000 znaků.
Osnova
  • Diplomová práce řeší dílčí jazykovědný či literární problém odpovídající typu studia.Autor v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce (zvládnutí příslušné odborné literatury, analýza jazykového či literárního materiálu).Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a oponenta.
Literatura
  • Literatura je zadána po dohodě s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Přijetí diplomové práce k obhajobě.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.