REBcB28 Literární seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Chrysoula Manou (cvičící), Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (zástupce)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Čt 10:00–11:35 A48
Předpoklady
REPZk Postupová zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuka probíhá v řečtině. Je zaměřena na kratší vývojové období řecké literatury nebo na některý důležitý žánr podle výběru vyučujícího. Studenti blíže seznamují s daným tématem na základě výkladu vyučujícího, četby ukázek z primárních textů a odborné literatury. Téma semináře je každý semestr jiné. Téma: Řecká poválečná poezie
Osnova
  • 1. Úvod - literární a historický kontext 2. Poválečná poezie - vymezení termínu 3. Nejvýznamnější představitelé a jejich dílo
Metody hodnocení
Příslušný výstup se udílí po ústním přezkoušení a vypracování referátu.
Vyučovací jazyk
Nová řečtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.