PSA_0DP Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Předpoklady
PSA_0SZ Souborná zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Odevzdání hotové diplomové práce.
Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno.
Klasifikované hodnocení práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce.
Osnova
  • Diplomová práce - teoretická nebo výzkumná studie v rozsahu min. 140 000 znaků.
Literatura
  • dle tématu diplomové práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.